Nieuwe website over desinformatie in aanloop naar de verkiezingenBreng ook de kennis en kunde in van jouw organisatie in

maandag 14 december 2020

Met de verkiezingen voor de deur, zet Netwerk Mediawijsheid zich extra in om de weerbaarheid tegen desinformatie te vergroten. Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkelt het netwerk een centrale plek met laagdrempelige en gevalideerde informatie over desinformatie. Netwerkpartners worden uitgenodigd om bij te dragen met hun kennis en kunde, om met deze website zoveel mogelijk impact te behalen.

Toenemende zorgen over desinformatie

Er is in Nederland toenemende zorg over de opkomst en invloed van desinformatie en ‘nepnieuws’ op de samenleving en democratie. Hoewel de online verspreiding van desinformatie in Nederland vooralsnog lijkt mee te vallen, blijkt uit onderzoek dat de impact van desinformatie groter wordt. Mede door de opkomst van geavanceerde technologieën zoals deepfake, de door mediaplatformen gebruikte algoritmes en de stijging van online nieuwsconsumptie door voornamelijk jongeren en jongvolwassenen. Over alle grote maatschappelijke onderwerpen (zoals COVID-19, klimaatverandering, racisme en vaccinaties) wordt nepnieuws verspreid. Dit kan tot grote maatschappelijke onrust en ontwrichting van de samenleving en democratie leiden. Met de Tweede Kamer-verkiezingen in 2021 op komst wil Netwerk Mediawijsheid extra informatie bieden aan burgers en professionals die zich hier zorgen over maken.

Aanpak om weerbaarheid te vergroten

Het Kabinet heeft in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie en NL DIGIbeter aangegeven dat alle Nederlanders mee moeten kunnen doen in de digitale samenleving, mede door hun digitale vaardigheden te verbeteren en ze weerbaarder te maken tegen de negatieve kanten van digitalisering, zoals nepnieuws. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zet zich voor de aanpak van desinformatie in op het vergroten van de weerbaarheid van de samenleving tegen de impact van desinformatie. Begin 2019 is de campagne ‘Blijf nieuwsgierig, blijf kritisch’ gestart om meer bewustzijn te creëren bij burgers. In 2019 is het project BeeReal van start gegaan, een project van Netwerk Mediawijsheid op verzoek van het ministerie van BZK, dat zich richt op het vergroten van bewustwording en weerbaarheid tegen desinformatie – als onderdeel van mediawijsheid – in een beperkt aantal geselecteerde (beroeps-)opleidingen voor jongvolwassenen.

Behoefte aan centraal en laagdrempelig platform

Deze initiatieven zijn zeer waardevol, maar vanuit het veld merkt Netwerk Mediawijsheid dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de dreigende impact van desinformatie op de Nederlandse burger te beperken. Zo is er behoefte aan een centrale plek met laagdrempelige en gevalideerde informatie over desinformatie waarnaar verwezen kan worden. Daarom wordt een voor iedereen toegankelijke landelijke website, ondersteund met een sociale media gecreërd, met informatie over de werking van nepnieuws, (voorbeelden van) actuele ontkrachtte nepberichten, tips en tricks over hoe om te gaan bij een vermoeden van desinformatie.

Draag bij met jouw kennis en kunde

Bij dit project wil Netwerk Mediawijsheid maximale impact realiseren door de inzet van de aangesloten netwerkpartners. De ontwikkeling van de website en content voor sociale media worden vormgegeven samen met een aantal partners die specifieke kennis en expertise bezitten die relevant zijn voor het project. Wil jij als netwerkpartner ook meewerken aan dit project? Stuur dan een mail naar info@mediawijzer.net.

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.