Video: “Om effect te creëren, moet je een kiezel in het water gooien”

vrijdag 21 januari 2022

Hoe verging het de zes projecten die in in 2021 een stimuleringsbijdrage kregen van Netwerk Mediawijsheid als onderdeel van de Challenge All Inclusive? Van co-creatie met studenten tot inclusief ontwerp van AI. De zes initiatieven zetten ieder op eigen manier in op inclusief ontwerp, inclusief bereik of inclusieve media. Ze blikken terug op de lessen die ze leerden tijdens hun project en geven tips aan het netwerk. Vandaag: Andrea Kramp van stichting Buurtwerk.nl 

De missie van Netwerk Mediawijsheid is: iedereen mediawijs. Hiermee bedoelen we ook echt iedereen. Dus ook mensen die in de mediasamenleving soms over het hoofd worden gezien. Mensen die moeite hebben om mee te komen – of mensen die de kans daarvoor niet krijgen.

Daarom organiseerde Netwerk Mediawijsheid de Challenge All Inclusive 2021. Netwerkpartners werden uitgedaagd om samen (eerste) stappen te zetten om inclusie te vergroten. Het project Surfwise Incl., van Stichting Buurtwerk.nl en WijWijs ontving een stimuleringsbijdrage. Surfwise Incl. is een kort en intensief trainingsprogramma voor jongerenwerkers, dat is gericht op het versterken van hun online mediavaardigheden.

Hoe zijn jullie op het idee voor dit project gekomen?

“Het jongerenwerk is de laatste jaren, mede door covid, verplaatst naar de online wereld. De online wereld is een groot onderdeel van het dagelijks leven van jongeren. Om te zijn waar onze doelgroep is, moeten onze jongerenwerkers ook mediawijs zijn en het werk dat zij normaal gesproken offline doen, kunnen verplaatsen naar deze wereld.
Surfwise Incl. is een creatie die ontstaan is door de staf en coaches mediawijsheid van Buurtwerk met de ambitie om onze jongerenwerkers net zo surfwise te maken als dat zij al streetwise zijn.”

Wat vind je de belangrijkste les die je van dit project geleerd hebt?

“Surfwise Incl. heeft ervoor gezorgd dat we binnen het jongerenwerk nog meer inzetten op online platforms zoals Instagram, Youtube en WhatsApp om dezelfde werkzaamheden uit te voeren en dezelfde doelen na te streven als met het reguliere jongerenwerk. En daarin beschikken over dezelfde kennis en vaardigheden in mediawijsheid en dat op dezelfde wijze kunnen uitdragen naar onze doelgroep.”

Wat is het advies dat je aan netwerkpartners mee wilt geven als ze zelf met inclusie aan de slag willen?

“Bij Surfwise Incl. start inclusie onder het personeel, op de werkvloer. Waarin het personeel voorzien wordt van een geheel aan kennis en vaardigheden wat een ripple effect heeft naar onze doelgroep. Om een ripple effect te creëren moet er wel eerst een kiezel in het water gegooid worden.”

In bovenstaande video leer je meer over het project Surfwise Incl. 


Lees ook:

Deze 6 initiatieven ontvangen de stimuleringsbijdrage om werk te maken van inclusie
Video: “Tijdens onze samenwerking hebben we echt nieuwe dingen van elkaar geleerd”
Video: “Inclusie kan een lastig thema zijn, maar ieder stapje helpt”

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.