Onderzoek: Digitale media nog geen structureel onderdeel van kinderopvang

dinsdag 15 april 2014

Vier van de tien Nederlandse kinderopvanginstellingen gebruiken geen digitale media (zoals radio, televisie, tablets of spelcomputers) bij de opvang van kinderen van 2 t/m 4 jaar. Zij doen dit of omdat zij deze media niet geschikt vinden voor kinderen (47%) of omdat zij daar de financiële middelen niet voor hebben (40%). Het merendeel van deze instellingen (80%) is ook niet van plan om digitale media in de nabije toekomst te gaan inzetten. Zes op de tien kinderopvanginstellingen zet wel digitale media in. Het merendeel daarvan (54%) heeft echter geen specifieke richtlijnen opgenomen in haar pedagogisch beleidsplan.  Dit percentage ligt bij voorleesboeken fors hoger: ruim 92% van de instellingen besteedt hier aandacht aan in het pedagogisch beleidsplan.

Deze gegevens komen uit het onderzoek ‘Media in de kinderopvang’ dat in opdracht van Mediawijzer.net, het Nederlands Jeugdinstituut en Sardes is gehouden onder 238 kinderopvanginstellingen. Dit onderzoek is dinsdag 15 april tijdens het symposium ‘Ukkies, hun brein en mediaopvoeding’ gepresenteerd. Het symposium over de rol van digitale media bij de opvoeding van kinderen 0 t/m 6 jaar, is gehouden in het kader van Media Ukkie Dagen.

Belangrijke resultaten uit het onderzoek
Als er in het pedagogisch beleidsplan aandacht aan digitale media wordt besteed, betreft dat vooral afspraken over de tijd die kinderen met media doorbrengen en criteria voor welke media wel of juist niet geschikt zijn voor kinderen. Bij ongeveer de helft van de pedagogische beleidsplannen hebben de ouders inspraak in hoe media door kinderen gebruikt mogen worden.

Luistermedia, zoals radio of cd-spelers zijn de meest gebruikte digitale media (94%), gevolgd door kijkmedia, zoals televisie en dvd (69%). 32% van de locaties beschikt over interactie-media, zoals computers, tablet of smartphone. 11% heeft speelmedia, zoals een spelcomputer of spelconsole. 18% van de kinderopvanginstellingen geeft aan dat ze beschikken over alle typen media.

Televisie, tablets en spelcomputers worden vooral ingezet voor educatieve doeleinden. Radio of cd’s daarnaast ook voor ontspanning. Van de kinderopvanginstellingen die digitale media hebben en gebruiken, geeft 68% aan dat zij geen ondersteuning nodig hebben bij het gebruik van deze media. Als er wel behoefte bestaat aan ondersteuning, betreft dat vooral aan advies over mediabeleid, de keuze van geschikte media-apparaten en mediaproducties en ondersteuning bij het inpassen van media in het dagritme.

» Download het onderzoek Media in de kinderopvang

Overige onderzoeken
Er zijn nog meer onderzoeken over mediaopvoeding die voor professionals interessant zijn, bijvoorbeeld:

Media Ukkie Dagen: 9 t/m 18 april
De campagne Media Ukkie Dagen is een initiatief van Mediawijzer.net en heeft als doel het ondersteunen van ouders, opvoeders en professionals bij mediaopvoeding van kinderen van 0 t/m 6 jaar. Deze campagne wordt dit jaar voor de derde keer gehouden. Het motto van de Media Ukkie Dagen 2014 is: ‘Voed jij je kind zelf op of laat je dat over aan de media?’. Woensdag 9 april is de campagne feestelijk afgetrapt met de opening van Media Ukkie Land bij Beeld en Geluid en tijdens het symposium op dinsdag 15 april is ook de Media Ukkie Award 2014, de prijs voor de beste app voor Ukkies, uitgereikt aan Somoiso voor de app Noa’s Sterren. Meer informatie over Media Ukkie Dagen is te vinden op www.mediaukkies.nl.

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.