Onderzoek: Goed omgaan met digitale media belangrijk voor breinontwikkeling van jonge kinderen

vrijdag 18 april 2014

Kleine kinderen (0 t/m 3 jaar) maken thuis steeds intensiever gebruik van digitale media zoals computers, tablets, televisie, radio, cd’s en dvd’s. Deze trend zet snel door, mede veroorzaakt door het toegenomen bezit van deze media in gezinnen met kinderen t/m zeven. Vooral de populariteit van tablets stijgt snel (in 2012 nog in 33% van de huishoudens aanwezig, nu in 77%). Gemiddeld wordt hier 22 minuten per dag aan besteed. 45% van de kinderen is hier al mee bezig voordat ze één jaar worden. Dit zijn enkele resultaten uit het onderzoek ‘Iene Miene Media 2014‘, naar het gebruik van media door kinderen van 0 t/m 7 jaar, in opdracht van Mediawijzer.net.

Televisie kijken blijft populair
Uit het onderzoek blijkt ook televisiekijken onverminderd populair: 58% van de kinderen jonger dan 1 jaar kijkt regelmatig. En ook de tijd die kinderen (0-4 jr) doorbrengen met televisie kijken is de laatste drie jaar fors toegenomen: van 12 minuten per dag in 2012 tot 18 minuten per dag in 2014.

Het Iene Miene Media onderzoek is dit jaar voor de derde keer uitgevoerd in kader van de campagne Media Ukkie Dagen 2014 en is dinsdag 15 april besproken tijdens het symposium ‘Ukkies: hun brein en mediaopvoeding. Tijdens dit symposium werd onder andere toegelicht hoe de ontwikkeling van het brein van kinderen onder de 6 jaar verloopt en wat het effect kan zijn van het toenemend gebruik van media op hun breinontwikkeling.

Mary Berkhout van Mediawijzer.net: “Veel ouders menen dat digitale media een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van hun kind en dat ze er iets van leren. Experts geven echter aan dat een tè intensief gebruik ten koste kan gaan van hun breinontwikkeling, simpelweg omdat kinderen minder tijd kunnen besteden aan het ontdekken en ervaren van de echte wereld om hen heen. Wel kunnen nieuwe media zoals apps de fantasie van kinderen prikkelen, ze nieuwsgierig maken en aanzetten tot spel en naspelen en zo weer ‘echte’ ervaringen creëren voor het kind. Bij voorkeur samen met de ouders. Digitale media zijn op dit moment dus een aanvulling en geen vervanging.”

Vanuit Mediawijzer.net wordt een appèl gedaan op mediamakers om bij ontwikkeling van nieuwe digitale media en apps het kind en zijn breinontwikkeling als uitgangspunt te nemen.

» Download het onderzoek Iene Miene Media 2014

Overige onderzoeken
Er zijn nog meer onderzoeken over mediaopvoeding die voor professionals interessant zijn, bijvoorbeeld:

Media Ukkie Dagen
De campagne Media Ukkie Dagen wil ouders, opvoeders en professionals ondersteunen bij de mediaopvoeding van kinderen van 0 t/m 6 jaar. Deze campagne wordt dit jaar voor de derde keer gehouden. Het motto van de Media Ukkie Dagen 2014 is: ‘Voed jíj je kind op of laat je dat over aan de media?’. Onderdelen van de campagne zijn de feestelijke aftrap met de opening van Media Ukkie Land, het symposium ‘Ukkies: hun brein en media‘ georganiseerd voor professionals in de kinderopvang en de uitreiking van de Media Ukkie Award, dit jaar aan Noa’s sterren van Somoiso. Meer informatie is te vinden op www.mediaukkies.nl.

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.