Onderzoek kinderen: “Bescherm ons bij het internetten”

vrijdag 28 november 2014

Veilig internet, bescherming tegen schadelijk materiaal en goed geregelde privacy. Dat vinden kinderen het meest belangrijk wanneer het gaat om hun online activiteiten. Dat blijkt uit grootschalig onderzoek van Mediawijzer.net. Meer dan twintigduizend ouders en kinderen uit groep 7 en 8 (10-12 jaar) deden mee aan het onderzoek. Volgens kinderen hebben scholen een voorname taak: dit is de plek waar ze willen leren om veilig te internetten, zichzelf online te presenteren en met cyberpesten om te gaan. Ouders zien het mediawijs maken van hun kinderen juist als iets wat ook thuis moet gebeuren.

Deze en meer onderzoeksresultaten zijn vandaag door een kinderpanel gepresenteerd tijdens een persconferentie in het Haagse Nieuwspoort. Eerste en Tweede Kamerleden Joris Backer (D66), Norbert Klein (Fractie Klein) en Mohammed Mohandis (PvdA) waren aanwezig om de resultaten in ontvangst te nemen. Het onderzoek naar mediawijze kinderrechten maakt deel uit van de vijfde Week van de Mediawijsheid, die vandaag wordt afgesloten.

Kinderpersconferentie

Officiële overhandiging van het onderzoek van het Kinderexpertpanel van de Week van de Mediawijsheid met Sipke Jan Bousema aan Mohammed Mohandis (PvdA), Norbert Klein (onafhankelijk Tweede Kamerlid) en Joris Backer (D66, Eerste Kamer).

Met de Week vragen we jaarlijks aandacht voor het belang van mediawijsheid voor kinderen. Deze keer stond de themaweek in het teken van kinderrechten vanwege het 25-jarig bestaan van het VN Kinderrechtenverdrag. In het verdrag krijgt de toegenomen invloed van media op de levens van kinderen weinig aandacht. Daarom stelden kinderen en experts het manifest ‘Recht op mediawijsheid’ op, dat eerder deze week aangeboden aan Kinderombudsman Marc Dullaert. Om ook het kabinet op het belang van het manifest te wijzen, dienden PvdA en ChristenUnie een motie in. Ook de VN-Kinderrechtenorganisatie Unicef heeft haar steun voor het manifest inmiddels uitgesproken.

Mary Berkhout, programmamanager bij Mediawijzer.net, is blij met al deze steun.

“Kinderen van tegenwoordig groeien op met media, maar dat betekent niet dat ze er als vanzelf wijs mee om kunnen gaan. Als dit onderzoek iets laat zien is het wel dat kinderen het belang hier zelf van inzien en om steun vragen. Van ouders, scholen, mediamakers en politici. Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kinderen zo goed mogelijk wegwijs te maken in de snel veranderende mediasamenleving“, aldus Berkhout.

Onderzoek: recht op mediawijsheid

School is voor kinderen dé plek om te leren over mediawijsheid 

De vragen in het onderzoek zijn afgeleid van de tien mediawijze kinderrechten uit het manifest ‘Recht op mediawijsheid’. Van deze rechten vinden de 11.000 ondervraagde kinderen het recht op veilige media, het recht op bescherming tegen schadelijke beelden en teksten en het recht op online privacy het meest belangrijk. Goed met media om leren gaan, doen kinderen het liefst samen met hun leeftijdsgenootjes op school. Hier willen ze leren over veilig internetten, wat ze wel en niet online kunnen zeggen of tonen, hoe ze met cyberpesten kunnen omgaan en hoe ze goede en slechte informatie uit elkaar kunnen houden.

Ouders en kinderen zijn het wat betreft mediawijze kinderrechten lang niet altijd eens. Zo vinden ouders dat ze kinderen voornamelijk thuis over mediawijsheid moeten leren, terwijl kinderen dit liever op school doen. Ook hebben ouders er weinig problemen mee om foto’s of filmpjes van hun kinderen online te plaatsen, terwijl kinderen vinden dat ze hier eerst toestemming voor moeten geven. Bovendien vinden ouders het erg belangrijk om afspraken te maken over hoe lang kinderen mogen internetten of gamen. Kinderen vinden dit minder belangrijk.

Overige opvallende uitkomsten:

  • Om het internet veilig te houden, ziet een derde van de kinderen veel in het optuigen van een speciale internetpolitie, bijvoorbeeld om daar online vragen aan te kunnen stellen. Ouders vinden dit een stuk minder belangrijk.
  • Kinderen en ouders vinden het allebei belangrijk dat ouders op internet zelf het goede voorbeeld geven.
  • Voor kinderen is cyberpesten een belangrijk onderwerp. Ze willen graag op school leren hoe ze hiermee om moeten gaan. Ouders vinden dit opvallend minder belangrijk.
  • Om te voorkomen dat kinderen online schadelijke beelden of teksten zien, vinden zowel kinderen als ouders een persoonlijke code of een kinderslot een goed idee.
  • Kinderen vinden dat Google foto’s waar ze zich voor schamen op hun verzoek onvindbaar moet maken.
  • Meisjes en moeders maken zich iets meer zorgen over schadelijke foto’s op internet dan jongens en vaders.
  • Kinderen vinden dat privégegevens als telefoonnummers, adressen en foto’s niet zomaar online te vinden mogen zijn, terwijl ze weinig problemen hebben met het opslaan van surfgedrag door bedrijven. Opvallend genoeg denken ouders hier hetzelfde over.

Het onderzoek is in opdracht van Mediawijzer.net uitgevoerd door onderzoeksbureau YoungWorks dat is gespecialiseerd in jonge doelgroepen.

» Download het rapport ‘Online onderzoek Ouder & Kind Quiz MediaMasters’

Lees ook:
» Kinderen en experts formuleren tien mediawijze kinderrechten in manifest ‘Recht op mediawijsheid’
» 18+ websites grootste zorg voor ouders – WIJS magazine ondersteunt ouders bij mediaopvoeding
» Interactief spel MediaMasters van start in 3500 basisschoolklassen

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.