Terug naar onderzoek

Children’s Information – Who Cares?

Auteur / organisatie: Maarten Sprenger (Institute of Network Cultures)
Jaar van publicatie: 2014

Zoeken op het internet naar informatie kan voor kinderen erg moeilijk zijn. Hoe kunnen kinderen hun eigen route kiezen en bruikbare informatie op het web vinden? “Children’s Information – Who cares?” is een participerende observatie en literatuurstudie en betreft de ‘best practices’ op het gebied van informatievaardigheden, zoekmachines en online informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

Hieronder een aantal conclusies en aanbevelingen uit het artikel:

  • Onderzoek de kwaliteit van online-informatie voor kinderen (kwalitatief en kwantitatief), nu het internet een steeds belangrijkere bron van informatie op scholen wordt.
  • Leer leraren en studenten te onderzoeken en beoordelen wat kinderen wordt aangeboden. Welke online bronnen zijn echt geschikt voor kinderen, dat wil zeggen: zijn leesbaar en betrouwbaar?
  • Geef kinderen concrete hulpmiddelen en richtlijnen wanneer je ze vraagt iets te ‘googelen’ op school.
  • Zorg voor sterke content voor kinderen op het web. Zoeken naar bruikbare informatie kan alleen succesvol zijn als er voldoende kwaliteit aanwezig is en toegevoegd wordt.
  • Continuïteit is nodig. De huidige online informatie moet worden bewaard voor de toekomst. Nu is het zo dat te veel nuttige informatie van het web verdwijnt.