Terug naar onderzoek

DichterBijNieuws: Onderzoek beeldvorming veiligheid journalisten vanuit de burger

Auteur / organisatie: Netwerk Mediawijsheid
Jaar van publicatie: 2024

Dit tweede deel van het Nieuwswijsheid Onderzoek van het project DichterBijNieuws heeft betrekking op de veiligheid van journalisten en de zorgen van de burger.

In dit onderzoek zijn 1500 Nederlanders bevraagd naar hun houding en gedrag ten aanzien van ‘het nieuws’. Hierbij hebben we dit begrip als volgt gekaderd: “Onder nieuws verstaan we alle berichtgeving over wat er gebeurt in de wereld, in Nederland en in jouw regio. Dat kan bijvoorbeeld gaan over politiek, grote gebeurtenissen, cultuur en sport. Wat we niet bedoelen zijn roddels of
nieuwtjes uit je eigen privé-omgeving of roddels over BN’ers op juicekanalen.”

Een aantal belangrijke bevindingen uit het onderzoek

  • 84% van de Nederlanders vindt het onacceptabel dat journalisten worden bedreigd vanwege hun werkzaamheden.
  • 62% van alle burgers maakt zich zorgen dat het nieuws waar ze toegang toe hebben, minder onafhankelijk wordt doordat journalisten rekening houden met agressie of bedreiging.
  • Een bijna even grote groep (59%) maakt zich zorgen over de vrijheid waarin journalisten in Nederland hun werk kunnen doen.
  • 74% geeft aan dat de overheid journalisten beter zou moeten beschermen, gevolgd door de werkgevers van de journalisten (57%) en de politie (53%).
  • Een op de drie burgers (34%) ziet een taak weggelegd voor zichzelf, belangenorganisaties (31%) en socialemediaplatformen (25%).
  • 45% van de Nederlanders zou zelf wel wat wíllen doen, maar weet niet goed weet wat.
  • De angst om zelf doelwit te worden van online bedreigingen is voor 39% van de Nederlanders een belangrijke reden om niet op te komen voor een journalist.