Terug naar onderzoek

Digitale vaardigheden: een onderzoeks- en beleidsagenda

Auteur / organisatie: Universiteit van Twente en The London School of Economics and Political Science
Jaar van publicatie: 2020

Digitale vaardigheden zijn fundamenteel voor deelname aan de huidige en toekomstige samenleving. Op individueel niveau kunnen deze vaardigheden bijdragen aan een hogere mate van sociaal en economisch welzijn. De huidige ontwikkelingen in de samenleving laten het belang van deze vaardigheden zien, voor nu en in de toekomst.

Dit adviesrapport onderbouwt en geeft richting aan toekomstig digitaal inclusiebeleid op basis van recent onderzoek naar digitale vaardigheden. Het rapport gaat onder andere in op een minimaal niveau van digitale (basis)vaardigheden voor de Nederlandse bevolking en zet de samenhang tussen traditionele laaggeletterdheid en digitale vaardigheden conceptueel uiteen. Ook beschrijft het rapport digitale vaardigheden die van belang zullen zijn in de nabije toekomst. Het rapport sluit hiermee aan op het spoor digitale vaardigheden en zelfredzaamheid van het beleidsdossier digitale inclusie.

Het rapport noemt zes gebieden waarin concrete uitkomsten kunnen worden behaald. Deze gebieden zijn economie, educatie, burgerschap en politiek, sociaal, cultureel en persoonlijk welzijn. Daarnaast geeft dit rapport antwoord op de volgende drie vragen:

  • Wat zijn digitale vaardigheden?
  • Hoe hangen digitale vaardigheden samen met traditionele geletterdheid?
  • Welke digitale vaardigheden zijn belangrijk in de (nabije) toekomst?