Terug naar onderzoek

Hoe ervaren minderjarigen gesponsorde YouTube-filmpjes?

Auteur / organisatie: Universiteit van Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen
Jaar van publicatie: 2019

In 2017 lanceerde het Commissariaat voor de Media in samenwerking met een aantal YouTube-kanalen de Social Code: YouTube. Daarin werden richtlijnen opgesteld om gesponsorde content in YouTube-filmpjes zichtbaar te maken.

Het Commissariaat voor de Media heeft onderzoek laten doen naar de ervaringen van minderjarigen bij gesponsorde YouTube-fimpjes die zich houden aan de opgestelde code. Daarvoor heeft het de opdracht gegeven aan onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en Radboud Universiteit. Het onderzoek is gebaseerd op interviews met 38 kinderen van tien tot zestien jaar.

Een aantal belangrijke inzichten uit het onderzoek:

  • Kinderen vinden het niet erg als YouTube-kanalen reclame maken. Mits het niet teveel afneemt van de kwaliteit van de content én geloofwaardig overkomt
  • Oudere (twaalf jaar en ouder) en hoogopgeleide kinderen waarderen het als YouTube-kanalen open zijn over het feit dat ze reclame maken
  • Jongere (onder twaalf jaar) of lageropgeleide kinderen zijn vaak minder reclamewijs en vinden het lastig gesponsorde content te onderscheiden van niet-gesponsorde content
  • De meeste kinderen hebben een voorkeur voor gesproken vermeldingen van reclames. Dit ten opzichte van vermeldingen in de omschrijving van een video

» Lees meer belangrijke inzichten in dit nieuwsbericht van Emerce