Terug naar onderzoek

Hoe ga je slim om met smartphones in de klas?

Auteur / organisatie: Trimbos, Netwerk Mediawijsheid
Jaar van publicatie: 2019

Schermen kunnen een verrijkende rol spelen – of juist niet – afhankelijk van de manier waarop ze gebruikt worden. Maar, wat is nu een goede ‘digitale’ balans? Wat is nu te veel schermtijd? Wat is te weinig? Hoeveel beweging heb je eigenlijk nodig buiten je schermtijd? Wat is een goede balans tussen binnen en buitenspelen? Maakt het nog uit wat je doet op je scherm of is alle schermtijd identiek? Eigenlijk hebben we als wetenschappers en professionals nog veel te weinig grip op de gezondheidseffecten van schermgedrag. Zelfs gezaghebbende organisaties komen niet veel verder dan ‘probeer het schermgedrag tot een bepaald aantal uur per dag te beperken’.

Het Trimbos-instituut en Netwerk Mediawijsheid hebben daarom medio 2019 besloten om de handen ineen te slaan. Het doel is om meer grip te krijgen op gezond gedrag in een digitale leefwereld, op een wetenschappelijk onderbouwde manier. In het paper brengen ze vanuit een positief perspectief in kaart wat er nodig is voor een gezond leven en hoe mensen meer grip kunnen krijgen op schermtijd en balans. Lees hier meer over het positionpaper of download het bestand hieronder.