Terug naar onderzoek

Iene Miene Media 2021 – Mediagebruik door kinderen van 0 t/m 6 jaar

Auteur / organisatie: Netwerk Mediawijsheid / CHOICE Insights & Strategy / prof.dr. Peter Nikken
Jaar van publicatie: 2021

Sinds 2012 initieert Netwerk Mediawijsheid de ‘Iene Miene Media Monitor’, een grootschalig onderzoek onder huishoudens met jonge kinderen. Middels dit jaarlijkse trendonderzoek wordt gemeten hoe kinderen in de leeftijdscategorie 0 t/m 6 jaar omgaan met, en gebruik maken van, verschillende media(devices), en hoe ouders hen hierbij begeleiden. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 1.003 ouders van kinderen in de leeftijdscategorie 0 t/m 6 jaar. Het online veldwerk heeft plaatsgevonden tussen 15 en 25 januari 2021 gedurende de coronapandemie.

Iene Miene Media is in opdracht van Netwerk Mediawijsheid uitgevoerd door CHOICE Insights & Strategy en prof. dr. Peter Nikken, lector Jeugd en Media Hogeschool Windesheim.

Een paar interessante feiten uit het onderzoek:

  • 58% van de ouders zijn bewust dat hun eigen mediagebruik invloed heeft op hun jonge kind. Daarnaast probeert ook 43% van de ouders bewust het eigen mediagebruik te beperken in het bijzijn van kinderen, terwijl ‘maar’ 17% dat niet doet.
  • Het mediagebruik van kinderen is volgens hun ouders overdag toegenomen. Dit is met name tussen de middag het geval (van 39% naar 50% gebruik). In de avond is het mediagebruik juist iets afgenomen: na het avondeten maakt iets minder dan zes op de tien nog gebruik van media, waar dit vorig jaar zo’n tweederde was.
  • Ouders met een niet-Westerse migratieachtergrond hebben meer vragen omtrent mediaopvoeding, waarbij met name gezondheidsrisico’s (27%) en een ‘normale’ leeftijd om een eigen mobiel te hebben (21%) belangrijkere thema’s zijn dan bij ouders met een Nederlandse achtergond (resp. 15% en 10%).