Terug naar onderzoek

Onderzoek: Iene Miene Media-monitor 2022

Auteur / organisatie: Netwerk Mediawijsheid
Jaar van publicatie: 2022

Iene Miene Media is een jaarlijks herhaald kwantitatief onderzoek naar het mediagebruik in gezinnen met jonge kinderen van 0 t/m 6 jaar. Het onderzoek wordt jaarlijks gepubliceerd bij de start van de Media Ukkie Dagen (25 maart t/m 1 april 2022).

Het onderzoek is gehouden onder een representatieve steekproef van 1.130 ouders van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 6 jaar in Nederland. Het online veldwerk heeft plaatsgevonden tussen 15 februari en 1 maart 2022. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Netwerk Mediawijsheid in samenwerking met prof. dr. Peter Nikken, lector Jeugd & Media aan Hogeschool Windesheim en onderzoeksbureau CHOICE Insights & Strategy.

Uit het onderzoek blijkt dit jaar o.a. het volgende:

  • Ouders onderschrijven ook dit jaar de meeste positieve effecten van media sterker en de negatieve aspecten minder sterk. Vooral hoger opgeleide ouders maken zich minder zorgen dan andere ouders over de negatieve effecten van media op jonge kinderen. Opvallend is wel dat meer dan de helft van de ouders aangeeft regelmatig negatieve effecten van mediagebruik bij hun kind te zien, zoals druk of opstandig gedrag, verlegenheid of slaapproblemen
  • Kinderen blijken veel tijd door te brengen met media. Zo besteden kinderen van 0 t/m 6 jaar op een dag gemiddeld anderhalf uur aan verschillende media-activiteiten. Dat overschrijdt de richtlijnen van de World Health Organisation (WHO), die ook worden gehanteerd door Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en andere advies- of steunorganisaties
  • Ouders zijn zich bewust van hun matige kennis over omgaan met media in de opvoeding van hun kind. Slechts drie op de tien ouders zijn van mening over voldoende kennis te beschikken. Toch lijken ouders hier niet onzeker over te zijn. Nog geen 10% van de ouders voelt zich onzeker als ze over mediaopvoeding praten met andere ouders. Ook schatten ze hun kennis over kind en media niet lager in dan andere ouders