Terug naar onderzoek

Iene Miene Media Onderzoek 2024: Ontspannen met media

Auteur / organisatie: Netwerk Mediawijsheid
Jaar van publicatie: 2024
Over wie: Kinderen 0-6 jr

Sinds 2012 publiceert Netwerk Mediawijsheid het Iene Miene Media-onderzoek. Een grootschalig onderzoek naar mediagebruik binnen huishoudens met jonge kinderen (0 t/m 6 jaar). Het Iene Miene Media-onderzoek heeft als doel om te meten hoe kinderen binnen huishoudens omgaan met media en hoe hun ouders hen hierbij begeleiden. Voor de Media Ukkie Dagen 2024 is gekozen voor het thema ‘Ontspannen met media’.

We willen allemaal dat kinderen gezond opgroeien met media. Een gezonde balans tussen activiteiten met en zonder media is daarvoor belangrijk. In het nieuwe onderzoek focussen we ons op de mentale gezondheid van kinderen. We richten ons op de rol van mediagebruik en andere activiteiten in relatie tot ontspanning van kinderen en hun ouders. We bouwen hierbij voort op de inzichten uit eerdere edities van het Iene Miene Media-onderzoek.

Het verdiepende Iene Miene Media-onderzoek over ‘Ontspannen met media’ is een initiatief van Netwerk Mediawijsheid. Het onderzoek is opgesteld in samenwerking met hogeschool Windesheim en het Trimbos-instituut, met advies van het Nederlands Jeugd Instituut. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Panel Inzicht.

Een aantal belangrijke bevindingen uit het onderzoek

  • Kinderen van 0 t/m 6 jaar besteden op een dag gemiddeld 1 uur en 51 minuten aan digitale media. Dat is meer dan de World Health Organization (WHO) adviseert. Voor het slapen gaan is luisteren naar digitale media de meest populaire media-activiteit.
  • Kinderen besteden op een dag gemiddeld wel nog steeds meer tijd aan offline activiteiten dan aan digitale media activiteiten. Kinderen van 4-6 jaar besteden gemiddeld minder tijd aan actief binnen spelen, ten opzichte van de overige groepen.
  • Een meerderheid van jonge kinderen gebruikt digitale media doorgaans alleen of met leeftijdsgenootjes en niet samen met de ouder. Dit terwijl juist het samen media gebruiken en samen praten over de inhoud en de reacties van kinderen de meeste positieve effecten heeft.
  • Veel ouders zetten digitale media in om hun kind te laten ontspannen of om het kind een momentje voor zichzelf te geven. Ouders zetten digitale media ook in op moeilijke momenten: bijvoorbeeld als kinderen zich vervelen, als ouders hun handen vrij moeten hebben om het huishouden of werk te doen of als kinderen moe of geïrriteerd zijn.