Terug naar onderzoek

Internet of Toys: Een nieuw speelveld

Auteur / organisatie: Anne Peetoom en Celine Timmerman in opdracht van Mediawijzer.net
Jaar van publicatie: 2016

De speelomgeving van kinderen verandert snel. Eén van de opvallendste ontwikkelingen is de komst van speelgoed met een connectie met internet: het Internet of Toys. Dit speelgoed is lang niet altijd veilig en onder meer gevoelig voor hacks, privacylekken en DDoS-aanvallen, zo is al diverse malen gebleken. Over dit type speelgoed en de daaraan verbonden risico’s is veel te weinig bekend, zegt Mary Berkhout van Mediawijzer.net.

Mediawijzer.net liet het afgelopen jaar onderzoek doen naar het opkomende fenomeen. Op 11 november 2016 werd in Hilversum een checklist voor ouders en het rapport ‘Internet of Toys: Een Nieuw Speelveld’ gepresenteerd. Het rapport is opgesteld door onafhankelijke journalisten Anne Peetoom en Celine Timmerman.

Aandachtspunten voor ouders

In de gelanceerde checklist staat een tiental aandachtspunten voor ouders die over de aanschaf van connected speelgoed nadenken of het al in huis hebben:

  • Is het duidelijk dat het speelgoed een connectie heeft met internet?
  • Wie heeft toegang tot de ingevulde en uitgewisselde gegevens?
  • Is het duidelijk waar je terecht kunt bij vragen over software en veiligheid?
  • Weet je waar het kind eigenlijk mee speelt?
  • Past het speelgoed bij de leeftijd van het kind?
  • Hoe ‘educatief’ is het speelgoed?
  • Is het speelgoed zonder bijkomende kosten te gebruiken?
  • Kun je het speelgoed met andere kinderen delen?
  • In hoeverre kan het kind vrij en creatief spelen met het product?
  • Zit er een houdbaarheidsdatum aan het speelgoed?


Download