Terug naar onderzoek

Laaggeletterden: achterblijvers in de digitale wereld?

Auteur / organisatie: Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven
Jaar van publicatie: 2015

Onze samenleving wordt steeds digitaler. Denk bijvoorbeeld aan de dienstverlening die steeds meer wordt gedigitaliseerd: bedrijven en burgers kunnen tegenwoordig veel overheidszaken digitaal afhandelen. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de informatie en voorzieningen online is het van belang dat de Nederlandse burger beschikt over voldoende digitale vaardigheden. Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) heeft in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven onderzoek gedaan naar de digitale vaardigheden van de Nederlandse burger. Hoe staat het met het niveau van digitale vaardigheden? Is de digitale dienstverlening toegankelijk voor laaggeletterden? Lees de bevindingen in het rapport “Laaggeletterden: achterblijvers in de digitale wereld.”