Terug naar onderzoek

Landelijk Ouderpanel van Opvoedinformatie Nederland over mediaopvoeding

Auteur / organisatie: Netwerk Mediawijsheid via het Landelijk Ouderpanel van Opvoedinformatie Nederland
Jaar van publicatie: 2019

Idealiter zouden medewerkers van organisaties die aan opvoedondersteuning doen, antwoord kunnen geven op mediaopvoedingvraagstukken bij ouders en opvoeders, zouden ze tips over mediagebruik kunnen geven of in kunnen spelen op ongezonde situaties voor jonge kinderen. Hetzelfde geldt voor pedagogisch medewerkers, bibliotheekmedewerkers of leerkrachten. Ook zij moeten kunnen inspelen op vragen van ouders over media en jonge kinderen. Signalen uit de praktijk doen echter vermoeden dat dit soort ondersteuning of advisering niet altijd goed verloopt. Welke vraagstukken en behoeftes er liggen bij ouders over informatievoorziening rondom mediaopvoeding?

Daarom heeft het Netwerk Mediawijsheid via het Landelijk Ouderpanel van Opvoedinformatie Nederland getracht middels een bescheiden en laagdrempelige enquête in kaart te brengen welke vraagstukken en behoeftes er liggen bij ouders over informatievoorziening rondom mediaopvoeding. De resultaten werden gepresenteerd bij de start van de Media Ukkie Dagen 2019. Hieruit blijkt onder meer dat de helft van de ouders media inzet als ze bijvoorbeeld bezig zijn met een huishoudelijke taak zoals koken. Verder zetten ouders media bij hun kleine kinderen in als ‘lokkertje’ om het bordje leeg te eten, maar ook om samen te ontspannen, of als hun kind vermoeid of ziek is.

Tegelijkertijd met de resultaten van deze enquête werden tevens een Iene Miene Media review en een veldscan onder professionals gepresenteerd. Lees hier meer over de uitkomsten van de onderzoeken.