Terug naar onderzoek

Leerlingmonitor Digitale Geletterdheid 2020

Auteur / organisatie: Kennisnet
Jaar van publicatie: 2020

Tussen leerlingen van hetzelfde opleidingsniveau bestaan grote verschillen in digitale geletterdheid, blijkt uit de Leerlingmonitor Digitale Geletterdheid van Kennisnet. Het onderzoek is in 2020 uitgevoerd door Universiteit Twente onder leerlingen tussen de 10 en 13 jaar in het basis- en voorgezet onderwijs.

Uitkomsten

In elke klas zitten kinderen die heel digitaal vaardig zijn en kinderen die niet digitaal vaardig zijn. Dit is een complexe beginsituatie voor docenten.

De grote meerderheid wel vaardig in het zelf maken van digitale producten (zoals blogs), maar leerlingen vinden het moeilijker om relevante informatie te zoeken op het internet, een sterk wachtwoord te maken en ethisch bewust te handelen. Opvallend is dat zij wel bewust omgaan met hun eigen informatie, maar het moeilijker vinden om een afweging te maken van andermans privé-beelden op internet.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over het onderzoek. Je kunt het onderzoek hieronder downloaden.


Download