Terug naar onderzoek

Beroepskrachten over het mediagebruik van jeugdigen met een beperking

Auteur / organisatie: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Nederlands Jeugdinstituut, Netwerk Mediawijsheid
Jaar van publicatie: 2020

Om meer inzicht te krijgen in hoe jeugdigen met een beperking (tot en met 26 jaar) omgaan met media en vooral hoe hun ondersteuners daar in staan, heeft Netwerk Mediawijsheid het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) opdracht gegeven om onderzoek te doen onder beroepskrachten in de gehandicaptenzorg. Daarnaast heeft de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) interviews gehouden met jeugdigen met een beperking en/of hun ouders over hun mediagebruik.

Opvallende resultaten

  • Driekwart van de beroepskrachten in de gehandicaptenzorg ervaart dat mensen met een beperking vaardiger zijn in de omgang met media dan zijzelf. Het overgrote deel heeft behoefte aan meer inzicht.
  • Meer dan de helft van de mensen met een beperking die in zorg zijn, gebruiken media overmatig. Dit wijkt nauwelijks af van mensen zonder een beperking.
  • Kansen in de ontwikkeling worden nog te weinig benut, door de lage digitale geletterdheid en de handelingsverlegenheid onder beroepskrachten.
  • Driekwart van de beroepskrachten is eerder positief, dan negatief over mediagebruik van mensen met een beperking.
  • Mensen met een beperking gebruiken media vooral voor ontspanning en het onderhouden van contacten. Meer dan de helft heeft wel moeite met het begrijpen van de inhoud.

Meer informatie

Meer inzichten zijn te lezen in het persbericht. Je kunt het volledige onderzoek hieronder downloaden.