Terug naar onderzoek

Mediawijsheid: Onderzoek bij leraren in het primair en voortgezet onderwijs

Auteur / organisatie: KBA Nijmegen
Jaar van publicatie: 2017
Over wie: Leraren

KBA Nijmegen heeft in opdracht van Mediawijzer.net onderzoek gedaan naar mediawijsheid en de aandacht daarvoor in het primair en voortgezet onderwijs. Dit is een vervolg op onderzoek naar mediawijsheid dat het ITS in 2009 en in 2010 heeft gedaan bij leerkrachten in het primair onderwijs en bij docenten in het voortgezet onderwijs.

Het onderzoek betreft de opvattingen van leerkrachten in het primair onderwijs en van docenten in het voortgezet onderwijs over mediawijsheid bij leerlingen, over de aandacht die daaraan op school wordt besteed en volgens de leraren zou moeten worden besteed en de ondersteuning die de leraren daarbij krijgen en wensen.