Terug naar onderzoek

Vloek en zegen – Mediawijzer in het sociale domein

Auteur / organisatie: Movisie in opdracht van Mediawijzer.net
Jaar van publicatie: 2018

Mediawijsheid speelt een belangrijke rol in de samenleving. Of het nu gaat om huisvesting, veiligheid, (geestelijke) gezondheidszorg of vrijetijdsbesteding: media spelen er een rol in. Op welke sociaal-culturele vraagstukken kan mediawijsheid bijdragen aan een positieve ontwikkeling? En hoe kan het (mee)helpen aan het oplossen van problemen en het voorkomen ervan? Dat onderzocht Movisie in opdracht van Mediawijzer.net.