Terug naar onderzoek

Monitor Mediagebruik kinderen 7 – 12 jaar

Auteur / organisatie: Netwerk Mediawijsheid / CHOICE Insights & Strategy / prof. dr. Peter Nikken
Jaar van publicatie: 2021

Kinderen van 7 tot en met 12 jaar hebben over het algemeen veel verschillende mediadevices tot hun beschikking. Van (smart) televisies tot tablets en smartphones, hoe spenderen kinderen hun tijd op (sociale) media? En hoe gaan ouders daarmee om? Netwerk Mediawijsheid heeft nieuw onderzoek gepubliceerd: de Monitor Mediagebruik 7 – 12 jaar.

De Monitor Mediagebruik 7 – 12 jaar betreft een onderzoek onder ouders met jonge kinderen van 7 t/m 12 jaar. Het doel van het onderzoek is om inzichtelijk te maken hoe kinderen omgaan met en gebruikmaken van verschillende media(devices) en hoe ouders hen hierbij begeleiden. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 1.004 ouders van kinderen in de leeftijd 7 tot en met 12 jaar. Het online veldwerk heeft plaatsgevonden tussen december 2020 en januari 2021 tijdens de pandemie.

De Monitor Mediagebruik 7 – 12 jaar is in opdracht van Netwerk Mediawijsheid uitgevoerd door CHOICE Insights & Strategy en prof. dr. Peter Nikken, lector Jeugd en Media Hogeschool Windesheim.

Een paar interessante feiten uit het onderzoek:

  • Een meerderheid van de ouders ziet media als een effectief hulpmiddel bij de opvoeding, bijvoorbeeld als hulpmiddel om kinderen iets uit te leggen. Media worden daarentegen als minder geschikt gezien als beloning voor goed gedrag, of als hulpmiddel om het kind in slaap te krijgen.
  • Acht op de tien ouders merken dat corona impact heeft op het mediagebruik van hun kinderen. Specifiek onder 11- tot 12-jarigen is het online contact met vrienden sterk toegenomen in vergelijking met de situatie vóór corona.
  • Volgens de ouders van de kinderen, spenderen kinderen dagelijks de meeste tijd aan gamen (gemiddeld 48 minuten) en YouTube (gemiddeld 44 minuten). Een vijfde geeft hierbij aan dat hun kind meer dan een uur per dag gamet.

Samen met de onderzoeksresultaten is Mediamatties gelanceerd, een quiz voor ouder & kind. Zij spelen deze samen op twee schermen, en nemen een kijkje in de online wereld van de ander. Wat kunnen ze van elkaar leren?