Terug naar onderzoek

Monitors Digitale Geletterdheid 2023

Auteur / organisatie: ECP
Jaar van publicatie: 2023

De Monitors Digitale Geletterdheid 2023 voor het primair en voortgezet onderwijs geven aan dat Nederlandse leerlingen en scholieren na hogere cijfers in coronatijd weer onvoldoende scoren op digitale geletterdheid.

Het curriculum in het basis- en voortgezet onderwijs wordt vernieuwd. Zo krijgt onder andere digitale geletterdheid een grotere rol. En dat is nodig, blijkt uit de Monitors Digitale Geletterdheid 2023 voor het primair en voortgezet onderwijs die in opdracht van ECP zijn uitgevoerd om inzicht te krijgen in de status van digitale geletterdheid. Na hogere cijfers in coronatijd (2021) scoren leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs in 2023 weer een onvoldoende voor digitale geletterdheid. Tegelijkertijd hebben docenten, schoolleiders, bestuurders en ICT-coördinatoren veel meer behoefte aan handvatten en (externe) ondersteuning bij het onderwijzen van digitale geletterdheid.

Een aantal belangrijke conclusies

  • Leerkrachten geven de digitale geletterdheid van leerlingen gemiddeld een 4,7 in het primair onderwijs en in het voorgezet onderwijs een 5,0 (op een schaal van 0 tot 10).
  • Leerlingen scoren het laagst op computational thinking. In het primair onderwijs krijgen zij hier gemiddeld een 3,9 voor en in het voortgezet onderwijs een 4,1.
  • Voor praktische ICT-vaardigheden, zoals omgaan met smartphones, tablets en laptops, krijgen leerlingen in primair en voorgezet onderwijs met een 5,7 de hoogste score.

Expertisepunt digitale geletterdheid

Uit onderzoek blijkt dat leraren, bestuurders, schoolleiders en ICT-coördinatoren behoefte hebben aan meer ondersteuning door externe partijen. Zowel in het primair als voortgezet onderwijs is de aandacht voor digitale geletterdheid wisselend. En de aandacht die er is, zo concludeert het onderzoek, lijkt te veel ad hoc. Zo is het voor leraren lastig het thema een vaste plaats te geven in hun onderwijspraktijk. Educatieve uitgeverijen en externe, ondersteunende partijen kunnen hier een rol bij spelen. Bijvoorbeeld door digitale geletterdheid een vaste plaats te geven in hun lesmethoden. Kennisnet, SLO en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bieden ondersteuning voor leraren, schoolleiders, bestuurders en ICT-coördinatoren die nu al aan de slag willen met digitale geletterdheid. Zij kunnen met hun vragen terecht bij het Expertisepunt Digitale Geletterdheid.

Meer informatie