Terug naar onderzoek

Monitors Digitale Geletterdheid primair en voortgezet onderwijs 2021

Auteur / organisatie: ECP

De Monitors Digitale Geletterdheid voor het primair en voortgezet onderwijs 2021 geven aan dat er structurele aandacht nodig is voor digitale geletterdheid in het curriculum. Dit kan zorgen voor gelijkere kansen in het onderwijs.

Van belastingaangifte doen en je beroep goed kunnen uitoefenen tot nepnieuws op sociale media herkennen. Om mee te doen in de samenleving is digitale geletterdheid voor iedereen belangrijk. Toch scoren achterstandsleerlingen aanzienlijk lager als het gaat om digitale geletterdheid. Dit blijkt uit de Monitors Digitale Geletterdheid die in opdracht van ECP in het primair en voortgezet onderwijs zijn uitgevoerd om inzicht te krijgen in de status van digitale geletterdheid.

Een aantal belangrijke conclusies

  • Leerkrachten geven de digitale geletterdheid van leerlingen op de basisschool gemiddeld een 6,0 en in het voortgezet onderwijs een 5,5 (op een schaal van 0 tot 10).
  • Daarentegen scoren scholen met 75% of meer achterstandsleerlingen in het primair onderwijs gemiddeld een 5,1 voor digitale geletterdheid.
  • In het voortgezet onderwijs ligt de gemiddelde score bij deze kinderen nog lager: 4,1.

Zorgwekkende conclusies

Volgens Marjolijn Bonthuis van ECP is dit zorgwekkend. “In een wereld die meer en meer digitaliseert, is het belangrijk dat scholen structureel aandacht besteden aan digitale geletterdheid. Hiervoor moeten ze handvatten krijgen. Vooral bij scholen met veel achterstandsleerlingen is de urgentie hoog.” Zo blijkt dat leerkrachten die lesgeven op een school met meer dan 75% achterstandsleerlingen vaker helemaal geen aandacht besteden aan het digitaal geletterd maken van hun leerlingen – 26% doet dat niet. “Door digitale geletterdheid onder te brengen in de kerndoelen en examenprogramma’s van het primair en voortgezet onderwijs én de voortgang van leerlingen te meten kunnen scholen gericht aan de slag. Zo krijgen alle kinderen gelijke kansen om digitale vaardigheden aan te leren. En daar nu en in de toekomst de vruchten van te plukken.”

Meer informatie