Terug naar onderzoek

Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2017

Auteur / organisatie: Alert Online
Jaar van publicatie: 2017

Het Cybersecurity Bewustzijnonderzoek wordt sinds 2012 jaarlijks in opdracht van het ministerie van Veiligheid en en Justitie uitgevoerd.

Enkele conclusies uit het onderzoek

  • Nederlanders maken zich nauwelijks zorgen over digitale veiligheid op het werk, in privésfeer zijn er meer zorgen
  • Cyberonveiligheid tot zekere mate geaccepteerd: lage inschatting impact, wel regelmatig slachtoffer
  • Cyberzorgen vooral gericht op conventionele cybergevaren: e-mails met hyperlinks of bijlagen
  • Blinde vlek voor nieuwe gevaren: openbare wifi-netwerken, juice jacking, keyloggers, et cetera.
  • Cyberrisico’s voor jonge kinderen: veel online, er kijkt vaak geen volwassene mee, veel risicovol gedrag