Terug naar onderzoek

Nationale Social Media Onderzoek 2018

Auteur / organisatie: Newcom Research & Consultancy B.V.
Jaar van publicatie: 2018

Ieder jaar houdt het onderzoeksbureau Newcom een grootschalige enquête onder Nederlanders over het gebruik van sociale media. De steekproef van 6.783 respondenten vormt een representatieve afspiegeling van de
Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder, aldus Newcom. Welke sociale media platformen worden op dit moment gebruikt, en met welke frequentie? Wat zijn de stijgers en dalers? Wat zijn de verwachtingen voor 2018?

De belangrijkste resultaten:

  • WhatsApp is het grootste platform in 2018, gevolgd door Facebook en YouTube.
  • Instagram groeit het sterkst en heeft nu 4,1 miljoen gebruikers, waarvan 2.1 miljoen dagelijks op het platform te vinden zijn.
  • Facebook verliest terrein onder jongeren tot 20 jaar, ook in het dagelijks gebruik. Er wordt verwacht dat deze trend doorzet.
  • Instagram, Snapchat & YouTube zijn relatief sterk onder jongeren van 15 tot en met 19 jaar. Facebook heeft nog altijd een sterke positie in de leeftijdscategorieën 20 jaar en ouder.
  • Het gebruik van WhatsApp & Instagram groeit in bijna alle leeftijdscategorieën.
  • Het vertrouwen in social media is nog altijd beperkt, de zorgen om privacy blijven hoog. Zo maakt 66% zich zorgen over de doorverkoop van gegevens en weet 57% niet of sociale media te vertrouwen zijn.