Terug naar onderzoek

Onderzoek Aandacht voor algoritmes

Auteur / organisatie: Algemene Rekenkamer
Jaar van publicatie: 2021

De Rijksoverheid functioneert al tientallen jaren met behulp van algoritmes. Het gebruik van algoritmes neemt zeer snel toe door de steeds verdergaande automatisering en digitalisering. Wat kunnen ze betekenen voor de samenleving? En welke risico’s brengt het gebruik van algoritmes met zich mee? De Algemene Rekenkamer publiceerde hierover het onderzoeksrapport ‘Aandacht voor algoritmes’.

‘Aandacht voor algoritmes’ levert een bijdrage aan het gesprek over kansen en risico’s voor algoritmes en AI binnen de Rijksoverheid. De Algemene Rekenkamer inventariseerde het gebruik van 86 algoritmes bij onder meer ministeries en uitvoeringsinstanties, die door deze zelf zijn aangedragen. In het rapport wordt gewezen op het feit dat er te weinig aandacht is voor de ethische kanten, zoals het aspect van discriminatie en profilering bij het gebruik van algoritmes door de overheid.

Het toetsingskader vormt een basis om algoritmes verantwoord in te zetten én kan het uitgangspunt zijn voor discussies over de controle van en het toezicht op algoritmes.

Een paar bevindingen uit het onderzoek:

  • Op slechts drie van alle twaalf ministeries staat ethiek hoog op het prioriteitenlijst als er wordt nagedacht over een algoritme.
  • De overheid maakt nu nog vooral gebruik van eenvoudige algoritmes in processen voor bedrijfsvoering of dienstverlening. Volledig zelflerende algoritmes (die beleid uitvoeren zonder tussenkomst van een mens) heeft de Algemene Rekenkamer niet aangetroffen.
  • Bij de ontwikkeling en het gebruik van algoritmes, wordt er veel aandacht besteed aan het beperken van de privacy risico’s.

» In dit artikel van Bibliotheekblad lees je meer over de uitkomsten van het onderzoek