Terug naar onderzoek

Onderzoek: Cyberwijs!? naar online veiligheid en mediawijsheid in coronatijd

Auteur / organisatie: NHL Stenden Hogeschool | Taskforce Digitale Veiligheid van de gemeente Amsterdam

Hoe maken we internet veiliger voor jongeren? Hoe mediawijs gedragen jongeren zich online?

Met de uitbraak van het coronavirus is de afhankelijkheid van internet toegenomen. Dit geldt vooral voor jongeren: ze chatten, kijken filmpjes, gamen en volgen online onderwijs. Hieraan zijn risico’s verbonden, zoals online pesten, seksuele intimidatie of de confrontatie met misinformatie. Om de ernst en omvang van online risico’s voor jongeren in kaart te brengen en een preventiestrategie te ontwikkelen is een pilot uitgevoerd op scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Amsterdam.

Een aantal belangrijke bevindingen uit het onderzoek

  • De gemiddelde schermtijd is in vergelijking met eerdere metingen significant toegenomen
  • Meisjes besteden meer tijd online dan jongens
  • Jongeren gaan online voor ontspanning en afleiding. 1 op de 3 geeft aan online te ontsnappen aan alledaagse zorgen en problemen
  • 1 op de 6 jongeren krijgen te maken met (cyber)pesten op school
  • 1 op de 5 jongeren is commercieel misleid
  • 1 op de 5 jongeren kreeg een verzoek tot seksueel contact
  • Een kwart van de jongeren ontving haatberichten
  • De helft van de jongeren wil dat hun school meer initiatief neemt in het bevorderen van online veiligheid en mediawijsheid

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn samengevat in deze afbeelding.