Terug naar onderzoek

Onderzoek & campagne: Internetcriminaliteit in Nederland

Auteur / organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Jaar van publicatie: 2018

Vanaf 5 maart 2018 loopt de publiekscampagne tegen internetcriminaliteit, hiermee wil het ministerie van Justitie en Veiligheid Nederlanders helpen zich beter tegen internetcriminaliteit te beschermen. De campagne is vooral zichtbaar op sociale media, zoals Facebook, Twitter en Snapchat. Bij de campagne horen onderzoeksresultaten, één van de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek is dat slechts de helft van de Nederlanders weet hoe ze zich moeten beschermen tegen internetcriminaliteit.