Terug naar onderzoek

Onderzoek: Nederlanders bezorgder om eigen online veiligheid

Auteur / organisatie: I&O Research / Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Hoe ervaren Nederlanders hun eigen digitale veiligheid? En hoe is het gesteld met de kennis van Nederlanders over dit onderwerp?

Deze vragen worden jaarlijks, op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, onderzocht. Uit dit onderzoek, het zogenaamde Cybersecurity onderzoek Veilig Online 2021, blijkt dat Nederlanders zich meer zorgen maken over hun online veiligheid dan vorig jaar.

Conclusies uit het onderzoek naar online veiligheid

Uit het onderzoek blijkt dat kennis en houding bij de Nederlanders goed is maar dat het gedrag achter blijft. Digitalisering heeft tijdens de coronapandemie een vlucht genomen en onze afhankelijkheid van digitale processen verder vergroot

  • Nederlanders geven zichzelf gemiddeld een lager rapportcijfer (6, 6) dan voorgaand jaar (7,0) als het gaat om het omgaan met online risico‚Äôs en daarmee ook het nemen van maatregelen.
  • Phising is de meest voorkomende vorm van cybercrime. Vier op de vijf Nederlanders ontving het afgelopen jaar een phishingmail.
  • Kennis over cybercrime is bij ouderen en lager opgeleiden minder dan bij de andere groepen. Deze groepen nemen minder snel maatregelen om zich online te beschermen
  • Slechts 3% van het algemene publiek maakt melding bij de politie en 3% doet aangifte doet bij de politie. Dit is bijzonder laag.