Terug naar onderzoek

Onderzoek sextortion: financiële afpersing met naaktbeelden onder jongens

Auteur / organisatie: Helpwanted.nl | Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) | Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS) | Slachtofferhulp Nederland
Jaar van publicatie: 2021

Afpersing met naaktbeelden wordt ook wel sextortion genoemd. Sextortion is een samentrekking van de woorden ‘sex’ (seks) en ‘extortion’ (afpersing). Als tegenprestatie voor het níet online plaatsen van deze beelden willen de daders meer beelden óf geld.

Slachtofferhulp Nederland en Helpwanted.nl zijn samen een onderzoek gestart naar financiële afpersing met naaktbeelden bij jongens. Het algemene doel van het onderzoek is een beschrijving te kunnen geven over de werkwijze van afpersers vanuit het perspectief van de slachtoffers. Het onderzoek biedt inzicht in de relatie tussen daders en slachtoffers, welke instanties het slachtoffer contact heeft gelegd en de mogelijke hulpvragen en behoeften.

Het verkennend onderzoek is gebaseerd op 200 online vragenlijsten ingevuld door jongens die afgeperst zijn met naaktbeelden. Daarnaast hebben vier jongens hun verhaal willen delen tijdens een interview. Deze vier jongens zijn als casussen beschreven in het onderzoeksrapport.

Een paar interessante feiten uit het onderzoek:

  • 79% van de respondenten zijn afgeperst door een onbekende en dat Omegle hét platform is waar de afpersing het vaakst heeft plaatsgevonden, gevolgd door Snapchat en Instagram.
  • Gemiddeld zijn de jongens gevraagd € 548,50 te betalen aan de afperser. Eén op de vijf respondenten heeft het geëiste  bedrag volledig betaald. Eén op de drie respondenten maakt een geldbedrag over naar de afperser dat vaak lager is dan het bedrag dat in eerste instantie werd geëist.
  • Eenmaal afgeperst heeft 68,5% van de respondenten eerst zelf actie ondernomen door de afperser te blokkeren en/of te verwijderen, op het internet op zoek te gaan naar informatie of de afperser te betalen. 18,4% van de respondenten hebben contact opgenomen met een naaste, zoals ouders en familie óf politie en andere hulporganisaties. Uiteindelijk vertelt maar 2,5% van deze jongens aan hun ouders dat ze afgeperst zijn.