Terug naar onderzoek

Onderzoeksrapport Nepnieuws

Auteur / organisatie: Netwerk Mediawijsheid / No Ties
Jaar van publicatie: 2021

We leven in een tijd waar media overal beschikbaar zijn en veel bronnen geraadpleegd kunnen worden. Van televisie tot sociale media, nieuws is overal beschikbaar. Er is zoveel informatie beschikbaar, dat we soms door de bomen het bos niet meer zien. Hierdoor ontstaat het probleem dat burgers soms onjuist geïnformeerd worden. Als onjuist nieuws wordt verspreid om mensen te beïnvloeden noemen we dit nepnieuws.

In opdracht van Netwerk Mediawijsheid heeft onderzoeksbureau No Ties een onderzoeksrapport ontwikkeld over nepnieuws in Nederland. Uit het rapport blijkt dat bijna zeven op de tien Nederlanders zich zorgen maken over de invloed van nepnieuws. Daarbij geeft zestig procent aan dat ze zich zorgen maken over de invloed van hun stemgedrag. Het rapport is bedoeld voor volwassenen die zich meer willen verdiepen in de externe effecten van nepnieuws en desinformatie in de media. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen of Nederlanders weten wat nepnieuws is, hoe ze dit kunnen herkennen en hoe ze over nepnieuws denken.

Een aantal interessante feiten uit het onderzoek:

  • Bijna alle Nederlanders denken dat nepnieuws voorkomt (97%). Dit komt het meest voor onder hoogopgeleiden en onder mensen in de leeftijdscategorie 18-29.
  • Nederlanders denken dat de invloed van nepnieuws groot is in vrijwel alle sectoren, behalve bij sport. Nepnieuws baart dan ook zorgen, zeker over het mogelijk beïnvloeden van het stemgedrag bij de verkiezingen in maart 2021.
  • Meer dan de helft van de Nederlanders denkt (waarschijnlijk) nooit een bericht te hebben gedeeld dat nepnieuws bevatte. Tussen de leeftijdsgroepen zijn geen verschillen gevonden.