Terug naar onderzoek

Privacyonderzoek: Ouders bang voor ‘digitaal spoor’ van kind

Auteur / organisatie: Landelijk Ouderpanel
Jaar van publicatie: 2018

Uit onderzoek van het Landelijk Ouderpanel blijkt dat ouders zich zorgen maken over de gegevens van hun kinderen op internet. Ze weten niet hoe op sociale media en andere websites met foto’s en persoonsgegevens van hun kinderen wordt omgegaan. Verder blijkt uit het onderzoek dat ouder vinden dat ze zelf goed omgaan met de privégegevens van hun kinderen. Naar aanleiding van de paneldiscussie geven ze aan meer te willen weten over hoe het onderwijs, websites en jeugdgezondheidszorg hiermee omgaan.

Een aantal belangrijke resultaten uit het onderzoek:

  • 25% van de ouders weet niet welke gegevens de school verzamelt en bewaart van hun kind
  • Veel ouders weten niet wat het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg is en wat daarin staat
  • 33% van de ouders plaatst geen foto’s van hun kinderen op sociale media. Meer dan 50% doet dit wel, maar geeft aan extra voorzichtig te zijn. Daarbij letten ze op het soort foto en de pagina waarop het terechtkomt
  • Ruim 50% van de ouders wil de wachtwoorden van hun kind weten
  • 66% van de ouders controleert de websites die hun kind bezoekt. Zo’n 50% van de ouders met kinderen boven de 12 bekijkt wel eens hun WhatsApp-gesprekken
  • Ruim 10% van de ouders volgt hun kind door middel van een tracking-apparaatje. Een groot gedeelte van de ouders geeft echter aan dat het pubers beperkt in hun privacy en dat zulke apparaten onnodige angst opwekken bij ouders

» Meer resultaten uit het onderzoek vind je hier