Terug naar onderzoek

Rapport Effectieve mediawijsheidprogramma’s: inzichten en aandachtspunten voor uitvoerders, ontwikkelaars en onderzoekers

Auteur / organisatie: dr. Esther Rozendaal in opdracht van Netwerk Mediawijsheid
Jaar van publicatie: 2018

Het aanbod mediawijsheidprogramma’s neemt in rap tempo toe. Daarmee rijst ook de vraag hoe effectief al deze programma’s zijn. Hoe weet je als school, leerkracht of mediacoach welk programma je het beste kunt gebruiken? Wat kunnen ontwikkelaars doen om de effectiviteit van hun programma’s te vergroten? En hoe kan onderzoek bijdragen aan de kennis over de effectiviteit van mediawijsheidprogramma’s? Dit rapport bevat inzichten en aandachtspunten voor uitvoerders, ontwikkelaars en onderzoekers die kunnen helpen de effectiviteit van mediawijsheidprogramma’s verder te vergroten. Het rapport is gebaseerd op interviews met zeven wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke experts op het gebied van effectieve interventie- en lesprogramma’s voor kinderen en jongeren binnen en buiten het onderwijs.

Bekijk ook de bijbehorende checklist mediawijsheid lesmateriaal: 10 aandachtspunten voor je ermee aan de slag gaat.