Terug naar onderzoek

Ruim de helft van de Nederlandse scholieren leert niets over cybersecurity

Auteur / organisatie: SANS Institute
Jaar van publicatie: 2019

Uit onderzoek van het SANS Institute blijkt dat 51% van de Nederlandse scholieren niets leert over cybersecurity in de les. Ook geeft 88% van de 14-18 jarigen respondenten aan dat ze een carriere in IT-beveiliging nooit hebben overwogen. Nederland loopt hiermee achter op de rest van de wereld.

Het rapport geeft aan dat er tegen 2020 wereldwijd rond de 24 miljard apparaten met een internetverbinding in gebruik zullen zijn. Daarmee hangt samen dat de beveiliging van die apparaten vraagt om professionals in cybersecurity. Om aan die vraag te kunnen voldoen moeten huidige scholieren klaargestoomd worden voor een mogelijke toekomst in cybersecurity.

Meer onderzoeksresultaten:

  • Slechts 44% van de scholieren in Nederland geeft aan het belangrijk te vinden dat hun apparaten goed beveiligd zijn. Dit staat tegenover 56% van de ondervraagden uit andere landen
  • 21% van Nederlandse scholieren zegt nooit iets over cybersecurity te hebben gehoord
  • In andere landen geven minder scholieren aan dat ze niets leren over cybersecurity op school: 24% in Duitsland, 23% in het Verenigd Koninkrijk en 13% in the Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië
  • Met 24% zijn 14 tot 18-jarigen in Nederland het minst geneigd IT als carrière te kiezen

» Lees meer inzichten in het artikel van Executive People