Terug naar onderzoek

Vanzelf Mediawijs? 2017

Auteur / organisatie: Netwerk Mediawijsheid & The Choice Marktonderzoek & Advies
Jaar van publicatie: 2017

Jongeren zijn minder digitaal vaardig dan ze zelf denken. De meeste jongeren hebben bijvoorbeeld moeite met het inschatten van betrouwbare informatie, een competentie die van belang is voor het herkennen van nepnieuws. Dat blijkt uit twee complementaire onderzoeken die bij de start van de Week van de Mediawijsheid 2017 zijn gelanceerd: de ‘Monitor Jeugd en Media 2017’ van Kennisnet en ‘Vanzelf Mediawijs? 2017’ van Netwerk Mediawijsheid. School speelt nu slechts een kleine rol in het bijbrengen van digitale vaardigheden, zo laten de onderzoeken zien. Jongeren doen hun vaardigheden vooral in hun vrije tijd op en ervaren daarbij weinig uitdaging. De sociale omgeving waarin zij opgroeien is daardoor van grote invloed op de manier waarop zij met media omgaan.

Het onderzoek ‘Vanzelf Mediawijs? 2017’ is een vervolg op het eerste verkennende onderzoek ‘Vanzelf Mediawijs?’ van Netwerk Mediawijsheid in 2016. Beide onderzoeken hebben tot doel meer zicht te krijgen op wat er in het domein ’vrije tijd’ gebeurt; hoe worden jongeren daar op zichzelf en met elkaar mediawijzer?