Terug naar onderzoek

Verdiepend onderzoek Iene Miene Media 2023 – Balans: bewegen met media

Auteur / organisatie: Netwerk Mediawijsheid | Hogeschool Windesheim | Trimbos-instituut | Kenniscentrum Sport en Bewegen
Jaar van publicatie: 2023
Over wie: Kinderen 0-6 jr

Sinds 2012 initieert Netwerk Mediawijsheid het Iene Miene Media-onderzoek. Een grootschalige monitor naar het mediagebruik binnen huishoudens met jonge kinderen. Het Iene Miene Media-onderzoek heeft als doel om te meten hoe kinderen binnen huishoudens omgaan met, en gebruik maken van, verschillende media(apparaten) en hoe hun ouders hen hierbij begeleiden.

We willen allemaal dat kinderen gezond opgroeien met media. Een gezonde balans tussen activiteiten met en zonder media is daarvoor belangrijk. Voor de Media Ukkie Dagen 2023 is gekozen voor het thema ‘Balans: bewegen met media’. In dit verdiepende onderzoek richtten we ons specifiek op de rol van mediagebruik en andere activiteiten in relatie tot zit-, lig- en beweeggedrag van kinderen van 0 t/m 6 jaar. En de rol die ouders hierin spelen.

Het Iene Miene Media verdiepend onderzoek over ‘Balans: bewegen met media’ is van Netwerk Mediawijsheid in samenwerking met hogeschool Windesheim en het Trimbos-instituut, met advies van Kenniscentrum Sport en Bewegen. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau No Ties.

Een aantal belangrijke bevindingen uit het onderzoek

  • Digitale media zijn niet meer weg te denken uit het leven van jonge kinderen.
  • Digitale media activiteiten gaan vaak gepaard met zitten, hoewel dit niet voor alle activiteiten geldt en ook niet voor alle leeftijden.
  • Sommige ouders maken zich ook zorgen over de balans tussen bewegen en stilzitten bij hun kind en geven aan dat digitale media soms belemmerend kunnen zijn. Andere
    ouders maken zich minder zorgen of zijn zich mogelijk minder bewust van die negatieve gevolge.
  • Hoewel veel ouders zich bewust zijn van hun rol in de digitale opvoeding van hun kinderen, geven ook veel ouders aan dat ze het soms moeilijk vinden om het goede
    voorbeeld te geven.