Terug naar onderzoek

Visiestuk: Digitale media in relatie tot bewegen bij 0-4 jarigen

Auteur / organisatie: Netwerk Mediawijsheid, Trimbos-instituut, Kenniscentrum Sport & Bewegen,
Jaar van publicatie: 2022

Kenniscentrum Sport & Bewegen, Trimbos-instituut en Netwerk Mediawijsheid delen hun visie op digitaal mediagebruik in relatie tot bewegen bij 0-4 jarigen. Ook bieden zij tips over hoe ouders ondersteund kunnen worden met hun digitale mediaopvoeding.

Vandaag de dag zijn digitale media niet meer weg te denken uit het leven van jonge kinderen. Vroeg of laat komen kinderen in aanraking met televisie, mobiele telefoon, tablet of computer. Kinderen zitten echter niet altijd stil wanneer ze gebruikmaken van deze digitale media. Bovendien kunnen digitale media bewegen ook juist stimuleren.

Belangrijke bevindingen voor ouders

  • Digitaal mediagebruik gebeurt niet alleen zittend
  • Digitale media hebben ook sociale en mentale voordelen
  • Leer kinderen al op jonge leeftijd verstandig om te gaan met digitale media
  • Zorg voor een gezonde balans tussen bewegen én stilzitten in combinatie met het gebruik van digitale media.

Wat kan je als professional hiermee?

  • Wees je als professional bewust dat ouders digitale media met verschillende doeleinden inzetten. Het is belangrijk om naar ouders toe daar niet veroordelend over te zijn, maar te wijzen op het belang van balans. Ondanks dat digitale media onderdeel uitmaken van ons leven, is het belangrijk dat kinderen voldoende bewegen, geen lange periodes stilzitten, goed slapen en andere activiteiten ontdekken. Ga hier samen met ouders over in gesprek aan de hand van het digitale balansmodel.
  • Vraag naar de visie van ouders op opvoeding rondom digitaal mediagebruik. Hebben ze hier wel eens over nagedacht? Leg uit dat het prima is als digitale media onderdeel zijn van het leven van hun kinderen, maar dat het belangrijk is om hun kinderen te begeleiden in het digitaal mediagebruik. Op die manier kunnen ze hen aanleren gezond met digitale media omgaan, waar ze op latere leeftijd profijt van hebben.
  • Maak ouders bewust van hun voorbeeldrol: als de ouder de hele dag zit en van digitale media gebruikmaakt, doet het kind dat eerder na. Afwisseling tussen bewegen, zitten en staan door de dag heen is belangrijk. En afwisseling in activiteiten, ook zonder digitale media, geeft het goede voorbeeld.
  • Ga als professional samen met ouders aan de slag met een gezonde balans. De infographic en animatievideo van het beweegadvies helpen je op weg als het gaat om voldoende bewegen. Gebruik de MediaDiamant, een handige wegwijzer met tips voor ouders om kinderen van 0 tot en met 18 jaar mediawijs op te laten groeien. Zet de MediaDiamant in als gesprekstool tijdens een oudergesprek, gebruik het tijdens een activiteit of bedenk een eigen toepassing.