Terug naar onderzoek

Wantrouwen domineert bij Facebookverlater

Auteur / organisatie: Newcom Research
Jaar van publicatie: 2018

Uit de Newcom MediaVertrouwensMonitor 2018 blijkt dat het vertrouwen in traditionele nieuwsbronnen het grootst is. Sociale media scoren het laagst, zelfs nog lager dan het vertrouwen in politieke partijen. Vooral Facebook scoort relatief laag. Er blijkt een verband te zijn tussen het wantrouwen en het afnemende gebruik van Facebook. Waar eerst nog redenen als ‘het kost me te veel tijd’ en ‘veel van mijn vrienden en connecties hebben geen Facebook’ de voornaamste waren om te stoppen met Facebook, zijn het nu de vrees voor nepnieuws en het wantrouwen tegen Facebook zelf.