Online pesten: Pak ’t aan!Week Tegen Pesten - 18 tot en met 22 september 2017

dinsdag 20 juni 2017

Het begin van het schooljaar is hét moment om te werken aan een veilige groep. De Week Tegen Pesten helpt je daarbij. Elk jaar in de derde week van september doen scholen in het primair- en voortgezet onderwijs mee met de Week Tegen Pesten. Dit schooljaar is het thema: Online pesten. Pak ’t aan! Door mee te doen aan de Week Tegen Pesten maken scholen een sterke start voor de rest van het schooljaar. Haak als partner aan bij het thema van de Week Tegen Pesten en zorg zo dat scholen goed geïnformeerd van start gaan en voorkomen dat online gedrag uit de hand loopt.

Gouden weken

De eerste weken na de zomervakantie vormen een belangrijke periode in het proces van groepsvorming. Deze gouden weken zijn doorslaggevend voor hoe de leerlingen de rest van het jaar met elkaar omgaan. Dit is het moment waarop leerkrachten het groepsproces kunnen beïnvloeden en de toon kunnen zetten. Dit kunnen ze doen door in de gouden weken veel aandacht te besteden aan de kennismaking met elkaar en het maken van omgangsregels. Voor suggesties en achtergrondinformatie kun je hier meer lezen over groepsdynamica in de klas. De Week Tegen Pesten 2017 legt de basis voor een goed startmoment voor de rest van het schooljaar.

Pedagogisch partnerschap

Ouders en leerkrachten spelen een grote rol in het aanleren van goed gedrag en goede omgangsvormen aan kinderen, zowel online als offline. Pedagogisch partnerschap tussen volwassenen is een voorwaarde bij het kunnen komen tot een “gouden driehoek” tussen leerling, ouders en school. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat interventies bij (online) pesten het meest effectief zijn als ze in samenwerking met ouders gebeuren. Leerkrachten weten echter niet altijd goed welke rol ouders kunnen spelen bij het tegen gaan van online pesten. Andersom weten ouders vaak niet bij wie ze terecht kunnen met vragen of voor advies. De Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzoek gedaan naar de vraag hoe je ouders kunt betrekken. In samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut hebben ze vervolgens een aanpak ontwikkeld. Speciaal voor de Week Tegen Pesten 2017 wordt na de zomervakantie een deel van deze aanpak beschikbaar gesteld.

Stichting School en Veiligheid werkt naast de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) ook samen met de Respect Education Foundation (REF). Door deze samenwerking krijgen leerkrachten tools en tips die wetenschappelijk onderbouwd zijn door de RUG en die naadloos aansluiten bij de praktijk door de expertise van REF.

Pak ‘t aan

Na de zomervakantie kunnen scholen zich aanmelden voor de Week Tegen Pesten 2017. Ze ontvangen dan een campagneposter en alle deelnemende scholen worden zichtbaar op een landkaartje op de website. Hier kunnen scholen ook aangeven welke activiteiten ze doen in de Week Tegen Pesten 2017. Zo kunnen scholen elkaar inspireren! Leerkrachten kunnen de leraartest maken waarbij ze op maat gemaakte tips en lessuggesties krijgen die zich speciaal richten op het voorkomen en aanpakken van online pesten in samenwerking met ouders.

Tijdens de Week Tegen Pesten 2017 krijgen alle scholen daarnaast toegang tot een speciaal clubmoment over online pesten van de MediaMasters Club. Dus houd de website van MediaMasters in de gaten!

Doe mee!

DoOnline pestenor deelname aan de Week Tegen Pesten 2017 zetten scholen een stap in het voorkomen en aanpakken van online pesten. Elke school geeft weer een andere invulling aan de Week Tegen Pesten.

Bijvoorbeeld door het organiseren van een ouderavond over de online wereld van jongeren waarbij leerlingen zelf vertellen over hun eigen ervaringen. Dat is top! Het gaat erom dat er aandacht is voor pesten en het werken aan een veilige school.

“Ik heb aan het begin van het schooljaar veel tijd geïnvesteerd in de groep en ook hoe we online met elkaar omgaan. Daar plukken we nu de vruchten van” (meester groep 7)

Leerkrachten die aan het begin van het schooljaar afspraken maken met hun leerlingen over online gedrag hebben daar de rest van het schooljaar profijt van. Leerlingen zullen sneller komen melden als er iets speelt en de hulp van de leerkracht inroepen. Hiervoor kunnen leerkrachten bijvoorbeeld de les ‘Whatshappy’ gebruiken.

Wat doen jullie in de Week Tegen Pesten 2017? Laat het weten in een reactie onder het artikel of op de Facebookpagina van de Week Tegen Pesten.

Reacties 1

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.