Image

Werkconferentie Kennis van Mediawijsheid

De Wetenschappelijke Raad (WR) van Netwerk Mediawijsheid viert haar eerste verjaardag. Een jaar na de oprichting gaf de raad een update over de bezigheden tot zover en een inkijkje in de toekomstplannen. Welke wetenschappelijke kennis over mediawijsheid is er, waar liggen de hiaten en welke nieuwe kennis is nodig? De werkconferentie Kennis van Mediawijsheid op vrijdag 31 januari 2020 bood onderzoekers en beleidsmakers een inhoudelijk programma met academische inslag, interactie en veel gelegenheid tot netwerken.

Er stond een prikkelend programma klaar, vol mogelijkheden om te participeren in de discussies rondom actuele vraagstukken op het gebied van mediawijsheid. Aansluitend luidden we samen feestelijk het nieuwe jaar in en werd het glas geheven op mooie (gezamenlijke) toekomstplannen!

Hartelijk dank voor uw komst. Bekijk de foto's en lees het uitgebreide verslag.


Programma

13.00 uur - Inloop

13.30 uur - Welkomstwoord
Door prof. dr. Jeroen Jansz, Professor Communicatie en Media, Erasmus Universiteit Rotterdam en Voorzitter Wetenschappelijke Raad Netwerk Mediawijsheid

Het eerste jaar van de Wetenschappelijke Raad zit erop; welke ontwikkelingen en toekomstplannen zijn er?

13.40 uur - Keynote presentatie - Sociale ongelijkheid en digitale media wijsheid: een negatieve feedback loop?
Door Ellen Helsper, hoogleraar Digital inequalities, London School of Economics and Political Science

De samenleving wordt almaar digitaler. Om te kunnen profiteren van wat de digitale samenleving te bieden heeft, heb je digitale vaardigheden nodig. Uit onderzoek blijkt echter dat deze vaardigheden niet gelijk verdeeld zijn. In feite is er sprake van een negatieve feedback loop, waarbij degenen die historisch gezien een geprivilegieerde positie hebben in de samenleving ook meer digitale mediawijsheid hebben en dat, als aan deze digitale ongelijkheid niets gedaan wordt, sociaal-economische en sociaal-culturele ongelijkheden zullen toenemen met de steeds verdere digitalisering van de samenleving.

Dat vaardigheden nodig zijn is duidelijk, maar welke vaardigheden het nuttigst zijn om specifieke doelen te bereiken blijft een punt van discussie. Professor Helsper zal onderzoek bespreken dat hier helderheid in brengt en een kritische blik werpen op de toekomst. Zullen dezelfde vaardigheden nuttig blijven om verschillende uitkomsten te bereiken van ICT-gebruik? Is het waarschijnlijk dat ongelijkheid vermindert als we het probleem van de ongelijke verdeling van digitale vaardigheden oplossen of is er meer in het spel?

14.20 uur - Paneldiscussie - Digitale Kloof: Ouderen in digitaal Nederland

Prof. dr. ing. Alexander van Deursen, adjunct hoogleraar, Universiteit Twente
Corina Gielbert, directeur Nationaal Ouderenfonds
Bert Emons, vrijwilliger SeniorWeb
Moderator: prof. dr. Mark Deuze, hoogleraar Media Studies, Universiteit van Amsterdam

Hoe gaan we om met de digitale kloof in onze samenleving? Perspectieven vanuit de praktijk worden gedeeld door Bert Emons, vrijwilliger bij SeniorWeb. Adjunct hoogleraar Alexander van Deursen (Universiteit Twente) licht zijn visie toe, vanuit zijn onderzoek(en) over dit brede onderwerp. Globale ideeën bestaan er: hoe pakken we het nu concreet aan? Wat is er nodig? 

14.40 uur - Wetenschappelijk onderzoek naar mediawijsheid: waar staan we?
Door prof. dr. Jeroen Jansz

De WR heeft het afgelopen jaar gewerkt aan een overzicht van welk onderzoek er is gedaan, wat de lacunes in kennis zijn en welke prioriteiten we vervolgens zouden kunnen stellen. Naar aanleiding van deze update zullen de onderwerpen van de rondetafelgesprekken worden ingeleid.

14.50 uur - Pauze

15.05 uur - Rondetafelgesprekken
Tafeldiscussies over verschillende onderwerpen op het gebied van mediawijsheid, begeleid door diverse academici. Thema's waar bij binnenkomst uit gekozen kan worden (vol = vol):

15.50 uur - Wrap-up

16.00 - 19.00 uur - Aansluitende Nieuwjaarsreceptie Netwerk Mediawijsheid
Netwerk Mediawijsheid heeft er een fantastisch jaar op zitten. We kijken terug op vele initiatieven en samenwerkingen op het gebied van mediawijsheid waar we met zijn allen trots op mogen zijn. Er gebeurt veel moois in het netwerk en dat mag gevierd worden. U bent van harte welkom op de gezellige en feestelijke Nieuwjaarsreceptie met muziek, borrelhapjes én inhoud. Meer informatie over de feestelijke Nieuwjaarsreceptie vindt u hier.
Image