Op naar meer inzicht in het mediawijsheid werkveld

woensdag 13 januari 2016

Regelmatig peilen we bij onze netwerkpartners waarom zij lid zijn van het netwerk en wat zij vinden van de activiteiten die we vanuit Mediawijzer.net organiseren. We krijgen dan vaak positieve reacties terug, vooral het Mediawijsheid Competentiemodel en MediaMasters scoren hoog in de waardering. Voor een meer volledig beeld doen we elk jaar ook een onderzoek waarin we naar de mening van álle netwerkpartners vragen. In 2015 leverde dat de nodige verrassingen op. Wat blijkt is dat de motivatie om lid te worden en te blijven, aan het verschuiven is.

Meer samenwerking gewenst

Ten opzichte van 2013 en 2014 geeft het netwerk aan dat de behoefte aan samenwerking sterk is gegroeid (van 63% in 2014 naar 80% in 2015). Deze wens staat nu op gelijk niveau met het op de hoogte willen blijven van de laatste ontwikkelingen in mediawijsheid. Hoe komt het dat samenwerking zoveel belangrijker is geworden?

Een mogelijke verklaring kan liggen in een veranderende samenstelling van het netwerk: als het aandeel zzp’ers is toegenomen, is wellicht ook de behoefte tot het delen van elkaars netwerken gegroeid. Wat ook kan is dat meer samenwerking noodzakelijk is omdat er bezuinigd moet worden. Een hele andere reden kan zijn dat de vraag vanuit de doelgroepen is veranderd en dat men daarom op zoek moet naar partners met een nieuwe expertise, bijvoorbeeld over coderen of over virtual reality.

Een betere match: laat jouw mening horen

Tot 2013 konden we veel achterliggende informatie over de partners binnen het netwerk ophalen uit G!DS, de organisatie databank van Bibliotheek.nl. Elke netwerkpartner had daarin een account en kon aangeven in welke regio men actief was, met welke aanbod en vanuit welk organisatietype. We zijn op een gegeven moment gestopt met G!DS omdat deze applicatie voor veel gebruikers te onderhoudsintensief bleek. Wat toen ook al niet uit G!DS was op te halen, is de vorm waarop netwerkpartners willen dat er meer samenwerking ontstaat: een persoonlijk contact, een community, een expertsessie, een seminar, een mediawijsheidmarkt etc. Dat kunnen we alleen achterhalen door het aan jullie zelf te vragen als partners binnen het netwerk.

Dus, binnenkort ontvangen veel van jullie opnieuw een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen gericht op het beter ondersteunen van de wens tot samenwerking. Maar ook met vragen als: met welk doel zoeken jullie organisaties samenwerking, op welke terreinen en vanuit welke ambities? Ook vragen we om dezelfde reden naar hoe jouw organisatie opereert: welke rechtsvorm, actieradius, financieringsbehoefte en type diensten bieden jullie aan.

We hopen op die manier een betere match te kunnen maken tussen wat zich in het werkveld van mediawijsheid afspeelt en hoe Mediawijzer.net die zo goed mogelijk kan ondersteunen. Doe daarom vooral mee en breng je wensen en suggesties in!

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.