Opleiding tot mediacoach voor bibliotheekprofessionals: “Super inspirerend”

woensdag 22 oktober 2014

De Opleiding Mediacoach voor Bibliotheekprofessionals heeft misschien een beetje suffe naam, maar volgens oud-cursisten is het: “Ontzettend leuk!”, “Super inspirerend!” en “Zal de bijeenkomsten enorm missen!”. Hieronder lees je waarom en wat je moet weten om als bibliotheekprofessional volwaardig en actief mee te doen aan de gemedialiseerde samenleving.

Speciaal voor informatieprofessionals

De Opleiding Mediacoach voor Bibliotheekprofessionals is onder regie van het Sector Instituut Openbare Bibliotheken (SIOB), en in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, ontwikkeld voor de bibliotheeksector. Dit betekent dat alle uitdagingen waar je als bibliothecaris of mediathecaris in de praktijk mee te maken krijgt, in de opleiding aan bod komen. Vergrijzing van het ledenbestand, afname van bibliotheekbezoek, digitalisering en de weerstand daartegen: in de opleiding leer je alles over de nieuwe taak van bibliotheken en mediatheken in de mediasamenleving van nu. En dat niet alleen: om jouw organisatie toekomst-proof te maken, is het belangrijk om samen te werken met scholen, gemeentes en verschillende doelgroepen, als senioren, allochtonen, digibeten, tieners en ouders op het gebied van nieuwe en sociale media. Denk in het geval van mediatheken bijvoorbeeld aan studenten, docenten en het management.

Genuanceerde kijk op nieuwe media

Nieuwe en sociale media zijn voor onze tijd wat de uitvinding van de boekdrukkunst was voor de mensen in de late middeleeuwen: ze veranderen de wereld en zetten alles op de kop. Mensen reageren daar vaak angstig en afwijzend op, of juist overdreven extatisch en onkritisch. In de mediawijsheidonderdelen laat Daniel Lechner, auteur van De Mediawijzer 2013 en ontwikkelaar van het Mediawijsheid Competentiemodel, deelnemers van de opleiding een genuanceerd oordeel vormen over zowel de mogelijkheden als schaduwzijden van de mediasamenleving. Zo raken zij vertrouwd met filosofische en wetenschappelijke inzichten over nieuwe en sociale media en leren ze begrippen kennen als infobesitas, publicy en digital native: mediawijsheid behelst dan preventie en damage control.

“Mediawijsheid gaat over veel meer dan slimme wachtwoorden kiezen of twitfitties beëindigen,” stelt Daniel Lechner. “Mediawijsheid gaat over hoe mensen zich optimaal kunnen ontwikkelen in de mediasamenleving. Onze mediacoaches leren mensen daarbij te ondersteunen.” 

Opleiding in de praktijk

Aan alle veertien onderdelen is een praktijkopdracht gekoppeld. In de onderdelen mediawijsheid en informatievaardigheden doe je als deelnemer ideeën op voor een nieuwe, innovatieve mediawijsheiddienst bij je eigen organisatie. In de didactiek-onderdelen leer je die dienst uit te bouwen met een workshop of lessenserie, die didactisch solide in elkaar steekt, en voorzien is van eigentijdse multimediale leermaterialen als Prezi’s en video’s. Daarnaast maak je een projectplan, ontwikkel je een veranderstrategie en bedenk je een marketingcampagne om van je nieuwe dienst een doorslaand succes te maken.

De deelnemers werken in een besloten Facebookgroep samen aan hun opdrachten. Deelnemers delen er handige tips, de laatste tools, leerzame YouTube-video’s, hilarische cartoons en verrassende infographics. Daarnaast ondersteunen ze elkaar.

Facebook opleiding mediacoach

Toppers uit het vakgebied

Voor de opleiding zijn per vakgebied de toppers uit het mediawijsheid veld ingeschakeld. Grote namen uit de bibliotheekwereld als Eppo van Nispen, Frank Huysmans en Jos Debeij laten hun licht schijnen op de mediawijze bibliotheek van de toekomst. John Leek, de programmamanager mediawijsheid van Beeld en Geluid, leert de deelnemers alles over netwerkleren. De onderdelen Informatievaardigheden worden verzorgd door Saskia Brand-Gruwel en Jaap Walhout, informatiewetenschappers van de Open Universiteit (en oh ja: Jaap is ook nog blogger voor Sargasso en Mediawijzer.net). Didactiek 2 wordt gegeven door de man die alles weet van ICT in het onderwijs, Erno Mijland, auteur van Smihopedia (Sociale Media in het Onderwijs-pedia). En Marleen Wijnen, projectleider van dBos, komt vertellen over de bibliotheek op school.

infographic mediacoach opleiding

Bovenstaande infographic (klik op de afbeelding voor een vergroting) geeft 9 redenen om mee te doen. Deze redenen passen bij het didactische uitgangspunt van de opleiding: mensen leren alleen als ze gemotiveerd zijn en plezier hebben.

Hele opleiding of losse onderdelen

De Opleiding Mediacoach voor Bibliotheekprofessionals biedt geen old school onderwijspakket aan dat iedereen verplicht moet volgen. Bij onze opleiding bepalen deelnemers zélf welke onderdelen interessant voor hen zijn. Daarom kun je alle onderdelen afzonderlijk volgen en je eigen scholingspakket samenstellen. Handig voor reeds gecertificeerde mediacoaches die specifieke nascholingswensen hebben op bijvoorbeeld de gebieden ict & onderwijs, slimmer zoeken op internet, de nieuwste informatietools of sociale media marketing.

In een gemedialiseerde samenleving is een mediacoach van alle markten thuis

De opleiding is vormgegeven in samenspraak met het veld. Iedereen was het eens dat een succesvolle mediacoach van meerdere markten thuis moet zijn. Door het brede pakket aan onderdelen weet de bij ons gecertificeerde mediacoach niet alleen alles over mediawijsheid, maar ook over de nieuwste informatietechnologieën, innovatieve diensten en de rol van de bibliotheek als dienstverlener aan het onderwijs.  Daarbovenop leren deelnemers projecten en diensten op te zetten die succesvol worden en inkomsten opleveren voor de bibliotheek.

Let’s GO!

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.