Oproep: stuur projectvoorstellen in voor de Stimuleringsregeling 2015

woensdag 29 juli 2015

Om mediawijze projecten en goede ideeën een kans te geven, heeft Mediawijzer.net ook dit jaar een Stimuleringsregeling ingesteld voor netwerkpartners. De regeling is net als voorgaande jaren gericht op waar het nog misgaat en beter kan. Voor het eerst is er dit jaar ook ruimte om bijzondere projecten een aanmoediging te geven en zo te stimuleren waar het juist wel goed gaat.

Onderdelen Stimuleringsregeling 2015

Er zijn drie verschillende onderdelen ingesteld:

  • Doelgroep LVB (Licht Verstandelijk Beperkten) – beschikbaar bedrag € 25.000,-
  • Opvoedinstrumenten voor ouders/opvoeders –beschikbaar bedrag € 75.000,-
  • Aanmoedigingsprijs bijzondere projecten –beschikbaar bedrag € 15.000,-

De bedragen zijn door Mediawijzer.net toe te kennen aan één project of te verdelen over meerdere projecten.

Doelgroep LVB

We zijn op zoek naar projecten die kinderen met een licht verstandelijke beperking helpen om zich mediawijzer te kunnen gedragen en/of zich via media beter uit te kunnen drukken. Het aangrijpingspunt voor projecten kan zijn het speciaal onderwijs, maar dit is geen voorwaarde.

Instrumenten opvoeden

Er is veel kennis beschikbaar over mediaopvoeding in opvoedsituaties zoals binnen het gezin. Mediawijzer.net verwijst voor deze informatie naar de Toolbox Mediaopvoeding van het NJi. Om ervoor te zorgen dat deze informatie terecht komt bij een breed publiek, is een slim instrumentarium nodig waarmee ouders/opvoeders zelf kunnen bepalen hoe effectief zij zijn in mediaopvoeding en hoe zij hun opvoedstrategie kunnen aanpassen: wat werkt wel en wat werkt niet, welke opvoedstijl past bij de ouder/opvoeder en hoe sluit dit aan op het mediawijzer maken van kinderen.

Aanmoedingsprijs

Voor het eerst stellen we een aanmoedigingsprijs in voor projecten die op een eigen, unieke wijze mediawijsheid bevorderen. Deze projecten kunnen binnen alle drie de domeinen vallen: Onderwijzen, Opvoeden en Ontdekken. De prijs is bedoeld als steun in de rug om projecten bekender te maken en de bevindingen ervan te delen.

Deadline en meer informatie

De regeling staat open voor alle bij Mediawijzer.net aangesloten organisaties. Ben je nog geen netwerkpartner? Meld je hier aan.

De deadline voor het indienen van projectvoorstellen is 20 september 2015. Een onafhankelijke adviescommissie van deskundigen beoordeelt de aanvragen. Op 2 november wordt de uitslag en nominaties van de aanmoedigingsprijs bekend gemaakt.

Kijk voor uitgebreide informatie, waaronder de planning, documentatie en aanvraagformulieren op mediawijzer.net/stimuleringsregeling-2015.

Ter inspiratie vind je in deze publicatie en infographic 10 tips van 25 projectleiders uit eerdere stimuleringsregelingen.

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.