Wat verandert er bij Mediawijzer.net en waarom?

maandag 23 februari 2015

Mediawijzer.net start in 2015 voortvarend én in een iets andere organisatievorm dan in de jaren ervoor. We geven daarmee invulling aan de belangrijkste aanbevelingen van Sardes en spelen in op nieuwe kansen die zich voordoen bij de 5 kernpartners; Beeld & Geluid, Koninklijke Bibliotheek, Kennisnet, NTR en ECP.

Wat is er gewijzigd en waarom?

Relatiemanagement naar ECP

Het netwerk bestaat op dit moment uit zo’n 1000 organisaties. Het is een breed en gevarieerd netwerk: uitgeverijen, scholen, musea, ict-bedrijven, mediamakers, mediacoaches, bibliotheken, et cetera. Een groot aantal daarvan behoren al jaren tot onze ‘warme partners’: het zijn organisaties waarmee we frequent samenwerken bij evenementen en campagnes.

De komende jaren willen we graag méér partners uit het bedrijfsleven betrekken om samen coproducties te ontwikkelen. We hebben gezien dat ECP vanuit haar rol als PPS (publiek-private samenwerking) dit heel succesvol weet op te pakken, bijvoorbeeld bij het programma Digivaardig en Digiveilig. Door ons relatiemanagement te beleggen bij ECP maken we slim gebruik van het netwerk van ECP en sluiten we aan op een van de scenario’s van Sardes. Onze relatiemanager werkt vanaf 2015 dus bij ECP.

Online omgevingen en websites naar ECP

Een tweede kans die ECP biedt, is het portal Veilig Internetten. Deze site biedt, net als onze site mediawijsheid.nl, veel informatie en richt zich op een breed publiek. Door beider webredacties en het online community management te combineren, creëren we synergie, worden we flexibeler, voorkomen we dat we zaken ‘dubbel’ worden gedaan en sluiten we beter op elkaar aan. Ook dit past bij de aanbevelingen van Sardes. Daarom zullen ook community manager Micky Devente en webredacteur Gemma Steeman voortaan werken bij ECP.

Onderzoek naar Kennisnet

In 2015 willen we in een co-productie met Kennisnet een monitor op gebied van Kind en Media op te zetten. We profiteren daarbij van de lange ervaring die Kennisnet heeft met de Vier in Balans-monitor.

Bovendien werd in 2014 al het label Mijn Kind Online (MKO) ondergebracht bij Kennisnet. Daarvoor werkten we al veel samen met MKO op gebied van onderzoek, bijvoorbeeld bij Iene Miene Media. Kennisnet/MKO is daarom dé uitgelezen partner om het onderzoeksbudget bij te beleggen.

Verankering in het onderwijs naar Kennisnet

In het rapport van Sardes werd nadrukkelijk aangegeven dat de kernpartners zelf meer verantwoordelijkheid moeten oppakken voor mediawijsheid. Vooral Kennisnet wordt genoemd als partij die een belangrijke rol kan vervullen bij het inbedden van mediawijsheid in het curriculum. Kennisnet heeft inmiddels een structurele samenwerking met SLO, Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling opgezet en neemt daarin mediawijsheid mee als onderdeel van de 21e eeuwse vaardigheden.

Samen met SLO streeft Kennisnet naar verankering van 21e eeuwse vaardigheden in het onderwijs. Dit wordt dus vanaf 2015 niet meer vanuit Mediawijzer.net aangestuurd maar direct door Kennisnet zelf.

Meer geld vanuit de EU

ECP is de ‘hub’ voor het nieuwe EU-programma ‘Better internet for children’ voorheen Safer Internet. Dit thema ligt veel dichter tegen mediawijsheid aan dan voorheen, waardoor het mogelijk is om voor bepaalde activiteiten, zoals MediaMasters, EU-projectbekostiging aan te vragen. Dit kan Mediawijzer.net een kleine, maar niet te verwaarlozen, extra inkomstenstroom opleveren. De afgelopen jaren is MediaMasters een doorslaand succes geworden in het onderwijs en met de extra inkomsten kunnen we dit nóg groter maken.

Penvoerderschap naar Beeld en Geluid

Als gevolg van de verschuiving in verantwoordelijkheden is binnen de 5 kernpartners opnieuw gekeken naar het penvoerderschap. Besloten is dit te beleggen bij Beeld en Geluid vooral omdat het projectmanagement en productie van evenementen ook al bij Beeld en Geluid lagen. Het programmabureau, inclusief mijzelf als programmamanager, werken dus voortaan vanuit Beeld en Geluid.

We houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.