Netwerk Mediawijsheid maakt zich hard voor een Nederland waarin iedereen mediawijs is - of bezig is dat te worden. Want mensen die mediawijs zijn, kunnen zich gemakkelijker en zekerder bewegen in een samenleving waarin (online) media een steeds grotere rol spelen.

Waarom investeren in mediawijsheid?

Mediawijsheid wordt steeds belangrijker voor een welvarende samenleving en een goed werkende democratie. Mediawijsheid maakt dat Nederlanders actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Zij weten de kansen van media te benutten én kunnen omgaan met de risico's.

Mediawijsheid is noodzakelijk om de schaduwkanten van (sociale) media tegen te gaan, zoals verslaving, internetcriminaliteit, nepnieuws, de schending van privacy, radicalisering, online normvervaging en grensoverschrijdend gedrag. Mediawijsheid speelt bovendien een belangrijke rol in het dichten van de digitale kloof. Lang niet iedereen profiteert in gelijke mate van de digitalisering en medialisering van de samenleving.


Wat is Netwerk Mediawijsheid?

Netwerk Mediawijsheid bestaat uit meer dan duizend organisaties die zich inzetten op gebied van mediawijsheid. Dat zijn onder meer bibliotheken, culturele instellingen, mediacoaches, lesmateriaalontwikkelaars, educatieve uitgeverijen, onderzoeksinstituten, ict-bedrijven, mediaproducenten en -platformen, onderwijsinstellingen en zorg- en welzijnsorganisaties.

Netwerk Mediawijsheid is in 2008 als programma opgericht op initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met het netwerk als organisatievorm zijn belangrijke mediawijsheidthema’s makkelijker, sneller en creatiever aan te pakken. De kracht van het netwerk ligt in de kennisdeling en samenwerking.


Netwerk Mediawijsheid wordt aangestuurd door vijf organisaties uit het netwerk:

Deze vijf organisaties zijn verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de activiteitenplannen van het programma. Samen dragen zij zorg voor de organisatie van het Programmateam, dat de dagelijkse werkzaamheden binnen het programma coördineert.

Organisatie van het netwerk

Wil je weten hoe het met de organisatiestructuur van het netwerk zit?

Lees meer

Ontmoet de netwerkpartners

Er zijn meer dan 1000 organisaties aangesloten bij Netwerk Mediawijsheid

Lees meer

Netwerkpartner worden?

Ontdek de mogelijkheden van partnerschap bij Netwerk Mediawijsheid.

Lees meer

Voor wie zet het netwerk zich in?

De missie van Netwerk Mediawijsheid is ‘Iedereen mediawijs’. Netwerkpartners zetten zich in voor een samenleving waarin iedereen mediawijs is - of bezig is dat te worden. Daarbij richten zij zich op drie doelgroepen:

jongeren

Elke jongere in Nederland is mediawijs, of is bezig om dat te worden. Jongeren hebben na het afronden van de basis- en middelbare school en eventuele vervolgopleiding genoeg vaardigheden in huis om mediawijs te kunnen leven en werken. Ze zijn gemotiveerd om zich hier een heel leven lang in te ontwikkelen.

Volwassenen

Elke volwassene in Nederland is mediawijs, of is bezig om dat te worden. Volwassenen zijn zich bewust van het belang van mediawijsheid voor hun eigen functioneren en persoonlijke ontwikkeling. Ze zijn gemotiveerd om hieraan te blijven werken in hun situatie thuis, in hun sociale leven, tijdens werk enzovoorts.

Kwetsbaren

Ieder die in een kwetsbare positie verkeert als het gaat om mediagebruik ontvangt goede begeleiding op het gebied van mediawijsheid. Zij zijn zodanig mediawijs (of bezig dat te worden naar vermogen) dat zij zich gemakkelijk en zeker kunnen bewegen in de samenleving, eventueel met ondersteuning.

De koersplaat hieronder laat zien welke wegen de komende jaren leiden tot het doel: Nederland mediawijs. Klik op de afbeelding voor meer informatie over onze aanpak:

Hoe bereiken we onze missie?

Om iedereen in Nederland mediawijs te maken voeren wij de volgende activiteiten uit:

Bewustzijn vergroten & wegwijzen

Netwerk Mediawijsheid vergroot het bewustzijn over mediawijsheid bij de doelgroepen. Bijvoorbeeld met jaarlijkse bewustwordings- en activatiecampagnes. Ook biedt het netwerk wegwijzers en basiskennis over mediawijsheid, zoals websites en eenvoudige tools.


Verankering in praktijk & beleid

Netwerk Mediawijsheid activeert ondersteuners van de doelgroepen in het begeleiden met media. Het netwerk helpt mee om mediawijsheid te verankeren in praktijk en beleid. Belangrijke werkvelden zijn onderwijs, opvoeding, zorg & welzijn en media.


Versterking & activatie netwerk

Netwerkpartners voeren samen activiteiten uit en delen kennis, expertise en middelen. Het Programmateam van Netwerk Mediawijsheid vergroot de impact van het netwerk door partners en activiteiten onderling te verbinden, door slim gebruik te maken van wat er al is en door soms een extra impuls te geven.


De websites van Netwerk Mediawijsheid

Mediawijsheid.nl

Betrouwbare wegwijzer in veilig en slim gebruik van (digitale) media

Lees meer
hoezomediawijs.nl logo

HoeZoMediawijs.nl

Jeugdwebsite over leuk, veilig en slim gebruik van (sociale) media

Lees meer
netwerkmediawijsheid.nl logo

Netwerk mediawijsheid.nl

Platform voor netwerkpartners en mediawijsheidprofessionals

Lees meer

Internationaal & Safer Internet Centre

De websites van Netwerk Mediawijsheid worden mede gefinancierd door de Europese Commissie, als onderdeel van het Better Internet for Kids programma.

Netwerk Mediawijsheid vormt samen met ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en Expertisebureau Online Kindermisbruik het Safer Internet Centre Nederland; onderdeel van een Europees netwerk van Safer Internet Centres. Het ontwikkelt materialen en activiteiten waarmee jongeren zich kunnen ontwikkelen tot digitaal vaardige burgers.

Digitale toegankelijkheid NetwerkMediawijsheid.nl

Iedereen mediawijs. Daar hoort bij dat informatie over mediawijsheid voor iedereen beschikbaar en toegankelijk is. Óók als je met een hulpprogramma online bent, of een steuntje in de rug nodig hebt op taalgebied. Als je afbeeldingen niet kunt zien, of het geluid in een video niet kunt horen. Netwerk Mediawijsheid werkt er hard aan om te zorgen dat ook deze internetgebruikers terechtkunnen op NetwerkMediawijsheid.nl. Dit doen we door eerst in kaart te brengen op welke manieren de website voor hen nu nog problemen oplevert. Hieruit volgt een plan met acties voor ons programmateam, de webredactie, ons technische team, en andere (externe) collega’s. Die acties gaan we vervolgens, stapsgewijs, uitvoeren. Heb je feedback of ideeën? Laat het weten via info@mediawijzer.net.

Contact

Heb je vragen, ideeën of een nieuw initiatief? Neem contact op met het programmateam van Netwerk Mediawijsheid.

Pers & logo’s

Heb je persvragen over Netwerk Mediawijsheid of over onze activiteiten? Of wil je het logo gebruiken? Op de perspagina staan contactgegevens, persberichten, downloads en meer.