Mediawijsheid in Den Haag en Brussel | Kamervragen over gebruik ChatGPT op scholen

maandag 18 juli 2022

Ook in Den Haag en Brussel zijn mediawijze thema’s aan de orde van de dag. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de laatste politieke actualiteit.

25 januari

Kamervragen over ChatGPT

Verschillende partijen in de Tweede Kamer hebben bij (onder meer) de ministers van Onderwijs schriftelijke vragen ingediend over de AI-tekstschrijver ChatGPT. De tool is onder meer onder scholieren populair omdat er op laagdrempelige wijze geloofwaardige teksten mee kunnen worden gemaakt.

Kamerleden van D66, de VVD en de Groep Van Haga willen onder meer weten welke stappen er genomen kunnen worden om negatieve effecten te voorkomen en scholen te ondersteunen. En welke positieve gevolgen en kansen voor het onderwijs
er volgens de ministers schuilen in deze tool.

10 januari

Brussel: TikTok moet meer doen om data te beschermen

Vicevoorzitter Vera Jourová van de Europese Commissie rekent erop dat dat video-app TikTok zich ‘extra gaat inspannen’ om zich aan de EU-wetten over de bescherming van gebruikersgegevens te houden. Dat heeft ze gezegd na een gesprek met TikTok-topman Shou Zi Chew.

» Lees verder bij RTL Nieuws

23 december

Nieuwe rijksbrede aanpak desinformatie

Het kabinet net voor de kerstvakantie een nieuwe strategie tegen desinformatie gepresenteerd. De aanpak is gericht op het versterken van het publieke debat en het verminderen van de invloed van desinformatie. Onder meer isdatechtzo.nl speelt hierin een rol. Maar ook samenwerking met bijvoorbeeld bibliotheken, musea en andere organisaties zijn belangrijk.

» Meer op Rijksoverheid.nl

2 december

China krijgt toegang tot TikTok-data: moet je je daar zorgen over maken?

Op 2 december voert de populaire app TikTok een belangrijke wijziging door in het privacybeleid. Hierdoor kunnen onder meer Chinese medewerkers toegang krijgen tot data van Europese gebruikers.

In de politiek bestaan zorgen over deze wijziging. Maar wat betekent het precies voor gebruikers?

» De NOS zocht het uit

30 november

‘Europa dreigt met Twitterverbod’

Eurocommissaris Thierry Breton heeft Twitter-baas Elon Musk recentelijk gewaarschuwd voor een verbod van Twitter in Europa als het berichtenplatform zich niet houdt aan de Europese regels. Dat meldt de Financial Times (FT).

Breton heeft volgens de krant aan Musk laten weten dat Twitter zich moet houden aan een reeks regels. Zoals het afschaffen van een ‘willekeurige benadering’ om verbannen gebruikers weer tot het platform toe te laten, desinformatie ‘agressief’ tegen te gaan en vanaf volgend jaar in te stemmen met een ‘uitgebreide onafhankelijke audit’ van het platform.

» Lees meer bij Reuters

21 november

Kamerbrief over (o.a.) digitale vaardigheden in het funderend onderwijs

Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Kamer in een brief over het zogenaamde Masterplan basisvaardigheden voor het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs). Hierin komt ook de rol van digitale vaardigheden ruim aan bod.

» Remco Pijpers (Kennisnet) vatte de punten over digitale geletterdheid samen
» De brief van minister Wiersma is hier te lezen

18 november

Nederlandse overheid overweegt te stoppen met Facebook

De Nederlandse overheid wil stoppen met het gebruik van Facebook, als het platform niet beter met persoonsgegevens van Nederlanders omgaat. Dat schrijft staatssecretaris Van Huffelen (D66, Digitalisering) in een brief aan de Tweede Kamer. De kans dat Facebook aan alle overheidseisen zal voldoen, lijkt echter klein.

Aanleiding voor de brief is een onderzoek in opdracht van het kabinet, waaruit bleek dat Nederlandse burgers privacyrisico’s lopen als ze overheidspagina’s op Facebook bezoeken. Daarbij gaat het onder meer om pagina’s waarop ministeries of provincies nieuws en advies delen. Neemt Facebook deze risico’s niet weg, dan ‘is er geen andere mogelijkheid dan te stoppen met het gebruik van Facebookpagina’s door de overheid’, schrijft Van Huffelen.

» Lees meer bij Binnenlands Bestuur

16 november

DSA en DMA nu beiden in werking

De Europese Unie heeft halverwege november ook de Digital Service Act (DSA) in werking gesteld. De DSA moet ervoor zorgen dat inwoners van de EU online beter zijn beschermd. Zo mogen kinderen geen gerichte advertenties meer ontvangen en moet illegale content of desinformatie sneller van sociale media worden gehaald. De DSA bestaat naast een andere grote techwet, de Digital Markets Act (DMA). Die wet is begin deze maand ingegaan. Samen moeten deze wetten het functioneren van online platforms sturen.

Het komende jaar geldt als een overgangsperiode. Op 17 november 2024 is de DSA volledig van kracht.

» Lees verder bij NU.nl
» Lees hier of beide wetten gaan zorgen voor een prosocialer internet

14 november

Kamermeerderheid voor deels verbieden deepfake-video’s

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil deepfake-technologie waarmee echt lijkende nepvideo’s worden gemaakt in bepaalde gevallen verbieden.

Een ruime Kamermeerderheid ondertekende onlangs een motie van de VVD die moet voorkomen dat de technologie wordt ingezet voor ‘kwaadaardige doeleinden’. Zo is recent een neppornofilmpje verspreid waarop presentatrice Welmoed Sijtsma te zien is

» Lees verder bij RTL Nieuws
» Bekijk het programma Welmoed en de sexfakes

11 november

Groeiende zorgen om TikTok; ChristenUnie pleit voor verbod

ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder wil dat er een verbod komt op de populaire filmpjes-app TikTok. Hij vindt dat kinderen beschermd moeten worden, zeker nu het privacybeleid van de app is aangepast en de angst bestaat dat de Chinese overheid toegang krijgt tot de gegevens van gebruikers.

9 november

Zorgt ‘Europa’ voor een prosocialer internet?

Kan een groot pakket aan nieuwe Europese regels er aan bijdragen dat het internet een socialere plek wordt? De Digital Services Act (DSA) gaat in 2024 in en deze wet dwingt online platformen onder meer om strenger op te treden tegen schadelijke content. We spreken hierover met netwerkpartner Commissariaat voor de Media. “De wet gaat wel voor meer bewustzijn bij burgers zorgen.”

» Lees het interview hier

7 november

Extra geld voor bibliotheken

Er komen extra middelen voor bibliotheken. Voor gemeenten komt dit neer op een bedrag van € 18,7 miljoen in 2023. Dit loopt op tot een structureel bedrag van circa € 54 miljoen vanaf 2025. Daarbij zit wel de verplichting dat elke gemeente een ‘toekomstgerichte bibliotheekvoorziening’ moet hebben.

» Lees meer op VNG.nl

4 november

Kabinet zet stap in ‘digitale transitie van Nederland’

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen, (Digitalisering en Koninkrijksrelaties), heeft begin november de werkagenda voor ‘een veilige, inclusieve en kansrijke digitale samenleving’ gepresenteerd. Hiermee is, volgens het kabinet, de eerste stap gezet in de concrete invulling van de ambities van het kabinet voor de digitale transitie van Nederland.

In de agenda worden vijf concrete doelen gesteld:

  • Iedereen kan meedoen in het digitale tijdperk.
  • Iedereen kan de digitale wereld vertrouwen.
  • Iedereen heeft regie op het digitale leven.
  • Een waardengedreven digitale overheid die werkt voor iedereen.
  • Versterken van de digitale samenleving in het Caribisch deel van het koninkrijk.

Lees meer op Rijksoverheid.nl

10 oktober

Kabinet presenteert nieuwe cybersecuritystrategie

Minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) presenteerde maandag 10 oktober, samen met minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering), de nieuwe Nederlandse cybersecuritystrategie 2022-2028. Bij de strategie hoort ook een actieplan met concrete acties om Nederland digitaal veiliger te maken.

» Lees meer op Rijksoverheid.nl
» Lees meer over online veiligheid

20 september

Mediawijsheid tijdens Prinsjesdag

Een aantal opvallende zaken uit de Rijksbegroting 2023, die op Prinsjesdag werd gepresenteerd:

 • De belangrijkste plannen op het gebied van digitalisering staan hier onder elkaar.
 • Bibliotheken krijgen € 35,7 miljoen extra in 2023, oplopend naar bijna €63 miljoen vanaf 2025.
 • In 2023 worden subsidies verstrekt om de bewustwording en de weerbaarheid van burgers rondom de verspreiding van online desinformatie te vergroten, zoals een bijdrage aan Netwerk Mediawijsheid voor de website isdatechtzo.nl, die burgers informeert over de werking van desinformatie en hoe zij dit kunnen herkennen.
 • Het Ministerie van BZK zet zich als coördinerend ministerie voor de aanpak van desinformatie in op het vergroten van de weerbaarheid van de samenleving tegen de impact van desinformatie. In 2023 is er extra aandacht voor de Provinciale staten- en Waterschapsverkiezingen, waarbij de betrokken organisaties bewust worden gemaakt van het mogelijke gevaar van desinformatie. Met het Instituut voor Beeld en Geluid wordt een Nederlands desinformatie kennisnetwerk opgezet.

» Waar moet je extra op letten bij de verkiezingen? Meer bij Isdatechtzo.nl

7 september

Nationale cybersecurity organisaties gaan krachten bundelen

Het Nationaal Cybersecurity Centrum (NCSC), het Digital Trust Center (DTC) en het Cyber Security Incident Response Team voor digitale dienstverleners (CSIRT-DSP) gaan samen in 1 centraal expertisecentrum en informatieknooppunt.

» Lees meer op Rijksoverheid.nl
» Lees meer over online veiligheid

17 augustus

Regeringsbrief: Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit

Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering) stuurt de Kamer een update over de digitale portefeuille waar alle EU-burgers en -bedrijven vanaf 2025 over moeten beschikken. In deze wallet kunnen  gegevens uit overheidsregisters worden bewaard.

» Lees de brief hier
» Lees het artikel op Binnelandsbestuur.nl

8 juli

Strafbaarheid doxing weer stap dichterbij

Het wetsvoorstel om het gebruik van persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden (doxing) strafbaar te stellen is vrijdag 8 juli naar de Tweede Kamer gestuurd.

Veel vormen van (online) intimidatie zijn al strafbaar, zoals bedreiging en stalking. Volgens minister Yeşilgözis (Justitie) is het nodig doxing apart strafbaar te maken. Vervolging van deze praktijken is op dit moment lastig, omdat er vaak geen sprake is van een bedreiging met een ernstig misdrijf of van een stelselmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

» Lees het bericht op Rijksoverheid.nl
» Lees hier meer over doxing

5 juli

Europees parlement stemt in met DMA, DSA

Het Europees Parlement stemde vandaag in met de Digital Markets Act (DMA). Een wet waarvan Nederland één van de aanjagers is. De DMA is vanaf 2023 van kracht. Ook de Digital Services Act (DSA) kreeg vandaag groen licht en gaat in 2024 in. Eind 2023 treedt bovendien de Data Governance Act (DGA) in werking.

» Lees hier meer over de DMA, DSA en DGA
» Lees hier meer over big data

4 juli

Nieuw programma ouderenzorg: meer digitaal, meer thuis en meer eigen regie

Minister Helder (Langdurige Zorg) stuurde vandaag een brief aan de Kamer met meer uitleg over het nieuwe programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Hierin is veel aandacht voor digitale zorg. ‘Of het nu gaat om beeldbellen met de wijkverpleegkundige, een robotje dat je met een stem herinnert aan het innemen van medicatie of een sensor die de verpleegkundige alarmeert als je bent gevallen.’

» Lees hier meer over het WOZO-programma
» Lees hier meer over digitale zorg

Minister in gesprek met digitale sector over nieuwe (Europese) regels

De regelgeving in de digitale economie ondergaat de komende jaren grote veranderingen. Meer dan tien, EU-brede, wetten zijn sinds dit jaar van kracht of worden binnen de komende drie jaar verwacht. Om deze reden is minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) gestart met een reeks gesprekken met (inter)nationale bedrijven en organisaties om te spreken over de voortgang van deze ontwikkelingen.

» Lees hier meer over deze gesprekken

30 juni

Motie: maak lootboxes in games ook in Nederland strafbaar

Zes fracties in de Tweede Kamer hebben donderdag tijdens het hoofdlijnendebat Digitale Zaken een motie ingediend om te onderzoeken of lootboxes ook in Nederland verboden kunnen worden. Het gaat om CDA, CU, VVD, SP, D66 en GroenLinks. Deze partijen hebben in zowel de Eerste- als de Tweede Kamer een meerderheid.

» Bekijk de motie in de bijlage
» Lees meer over gamen en lootboxes in het dossier op Mediawijsheid.nl

29 juni

Extra maatregelen om persvrijheid te beschermen

Het kabinet komt met verschillende aanvullende maatregelen die de persvrijheid in Nederland ten goede moeten komen.

Zo wordt de steun aan het initiatief PersVeilig verlengd, wil het kabinet ‘zorgen voor een goed functionerend systeem om meldingen van online intimidatie van journalisten tegen te gaan’. En komt er onderzoek naar specifieke doelgroepen binnen de journalistiek die vaker met doxing te maken krijgen. Zoals vrouwelijke journalisten en journalisten met een niet-westerse achtergrond.

Tot slot gaat staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) samen met Netwerk Mediawijsheid een aanpak ontwikkelen om Nederlanders bewust te maken van hoe media en journalistiek werken, hoe de journalistiek de macht controleert en hoe een democratie niet kan bestaan zonder een vrije, kritische en onafhankelijke pers.

» Lees hier meer over de maatregelen 


 

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.