Prijzen en speciale vermeldingen Aanmoedigingsprijs Stimuleringsregeling 2016 bekend!

woensdag 14 december 2016

Tijdens de feestelijke Eindejaarsbijeenkomst van Mediawijzer.net, die plaatsvond op woensdag 14 december in het Top 2000 café in Beeld en Geluid, zijn de winnaars van de aanmoedigingsprijzen én de speciale vermeldingen binnen de Stimuleringsregeling 2016 bekendgemaakt. Het is de tweede keer dat naast projectengelden ook prijzen en speciale vermeldingen zijn toegekend aan partners van het netwerk.  In totaal was een prijsbedrag van €15.000,- beschikbaar.

De prijzen werden uitgereikt door Mary Berkhout, programmamanager Mediawijzer.net en Jan Müller, directeur Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Mary Berkhout zei eerder over de vijf nominaties:

“Wat hebben de vijf genomineerden voor de Stimuleringsregeling aanmoedigingsprijzen van 2016 met elkaar gemeen? Ambitie, doorzettingsvermogen en ondernemerschap. Alle vijf staan zogezegd ‘met de poten in de modder’ en hebben hun project niet alleen voor de doelgroep ontwikkeld maar vooral ook met. Ze laten zich daarbij niet tegenhouden door allerlei praktische bezwaren zoals het ontbreken van een vaste plek voor mediawijsheid in het onderwijs, het gemis aan meetmethodes van mediawijsheid of het lastig kunnen bereiken van jongeren met kunst en cultuur. Ze durven het aan en dat leidt tot veel enthousiasme en succes.”

De prijswinnaars

De aanmoedigingsprijzen gaan naar:

DIGITAL PLAYGROUND: DIY VIRTUAL REALITY

Digital playground biedt een gratis tool waarmee je als culturele instelling of school je content in een VR workshop kunt aanbieden aan jongeren. Bijvoorbeeld om een virtual reality-werkstuk te maken over erfgoed, een artistieke stroming, architectuur of historie.

Uit het juryrapport:

“Het is bewonderenswaardig hoe Digital Playground telkens opnieuw bedenkt hoe nieuwe technologie – in dit geval VR – slim ingezet kan worden door jongeren. Het project zorgt voor het nodige bewustzijn bij jongeren dat media – ook de nieuwe 3D media – gaan om de eigen inbreng boven het gebruiken wat iemand anders heeft bedacht.
De toepassingsmogelijkheden van dit project zijn veel ruimer dan de kunst- en cultuurvakken waar de makers zich nu op richten. Het verdient breed de aandacht van scholen als tool voor vakoverschrijdende projecten in het onderwijs van de toekomst. Het project zou nóg sterker worden als de leerlingen worden uitgedaagd om met problemen uit het dagelijks leven aan de slag te gaan en zo extra hun strategische mediawijsheid vaardigheden kunnen oefenen.”

VLISSINGSE SCHOOLVERENIGING: LEERLIJN PROGRAMMEREN IN HET BASISONDERWIJS

Dit initiatief bestaat uit het ontwikkelen van een leerlijn programmeren voor alle basisschoolkinderen van de school van 4 t/m 12 jaar. Het project laat zien hoe je volop gebruik kunt maken van bestaande materialen en kennis en toch maatwerk voor de eigen school kunt vormgeven.

“De jury is onder de indruk van de solide opzet van dit initiatief. Het is een prachtig project dat aan alle criteria voldoet: vernieuwend, goed doordacht, gebaseerd op ervaringen elders en gedragen door de scholen. Heel goed dat er is nagedacht over wanneer en hoe je met programmeren (eigenlijk met computational skills) kunt beginnen. Het is opmerkelijk dat dit initiatief van binnenuit het onderwijs komt en prijzenswaardig dat de Vlissingse Schoolvereniging aan deze uitdagende klus is begonnen. Het illustreert dat we met bevlogen scholen een sprong naar voren kunnen maken. Dit soort leerlijnen verdient een inbedding in het curriculum en zou niet geïsoleerd en bovenop het reguliere onderwijs moeten komen. De leerlijn zou nóg sterker worden als de leerlingen met problemen uit het dagelijks leven worden uitgedaagd en zo extra hun strategische mediawijsheid vaardigheden kunnen oefenen.”

Foto: Jorrit Lousberg

Foto: Jorrit Lousberg

Speciale vermeldingen

Naast de twee prijswinnaars zijn er ook drie speciale vermeldingen, namelijk:

MEDIAPROFIEL: MEDIAPROFIEL: WIE BEN JIJ ONLINE?

Met het Mediaprofiel kun je een persoonlijke scan maken van je mediawijsheid competenties. Op basis daarvan kun je een ontwikkeltraject starten en na afloop opnieuw meten hoe het ervoor staat met je mediawijsheid. Ideaal dus bij de start en na afloop van een lespakket mediawijsheid.

De jury: “De tool is goed doordacht, degelijk van opzet en uitgebreid getest. De tool biedt veel potentie vooral als de koppeling gemaakt wordt naar het aanbod zodat je jezelf doelgericht kunt ontwikkelen.”

OBA MEDIAQUEST: INTERACTIEVE TABLETGAME

De game MediaQuest maakt kinderen en jongeren bewust van de invloed die media hebben op hun leven en daagt ze uit zélf te onderzoeken hoe media gebruikt en ingezet worden. De game is zo gemaakt dat deze ook voor andere bibliotheken buiten de OBA bruikbaar is.

“Dit is een prachtig project dat mooi aansluit op de tien mediawijsheid competenties. De adviescommissie is enthousiast over de toekomstplannen van de OBA om verdiepingsopdrachten op te stellen die door de leerlingen ook in de scholen uitgevoerd kunnen worden, zodat zijn er een duurzame relatie ontstaat tussen school en bibliotheek en het geleerde beter ingebed wordt.”

SCHOOLSTUDIO: FOTOGRAFIE EN STOP MOTION OP DE HELDRING

Schoolstudio heeft samen met VSO de Heldring een lessenserie ontwikkeld op basis van Stop Motion binnen de leerlijn Beeldende Vorming. Door de combinatie met teamscholing zijn leerlingen optimaal uit te dagen om creatief aan de slag te gaan met media. De Heldring heeft het maken van Stop Motions vervolgens onderdeel gemaakt van het lesprogramma.

“Dit project slaagt er in om leerlingen op een eenvoudige en doeltreffende manier mediawijzer te maken. Het project getuigt van ondernemerschap en is bovendien overdraagbaar door de beeldende handleiding en de additionele instructie aan leraren. Dit project verdient navolging in het speciaal onderwijs en de makers mogen vaker worden opgemerkt!”

Mediawijzer.net feliciteert de gehonoreerden van harte en wenst hen veel succes met de voortzetting van hun projecten en initiatieven.

Over de Mediawijzer.net Stimuleringsregeling

De missie van Mediawijzer.net is het verbinden, versterken en inspireren van mediawijsheid initiatieven en organisaties rond mediawijsheid. Een van de instrumenten om dit te bereiken is de jaarlijkse Stimuleringsregeling. Ieder jaar kunnen netwerkpartners een aanvraag indienen voor het verkrijgen van een bijdrage aan een project. Daarnaast was het dit jaar voor de tweede keer mogelijk een aanvraag te doen voor een prijs of een speciale vermelding. Dit is om aantoonbaar succesvolle initiatieven nóg breder bekend te maken en onder de aandacht te brengen van het netwerk als inspiratie. Lees hier meer over de jaarlijkse Stimuleringsregeling.

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.