Privacyverklaring Challenge All inclusive 2021

Netwerk Mediawijsheid verwerkt uitsluitend persoonsgegevens met inachtneming van de geldende privacywetgeving. Ook verwerken we nooit meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor onze missie en doelstelling:

Het vergroten van kennis en vaardigheden en het bevorderen van een mentaliteitsverandering bij burgers en instellingen waardoor deze zich bewust, kritisch, actief en veilig kunnen bewegen in een gemedialiseerde wereld.

Tijdens de aanmeldprocedure voor de Challenge All inclusive 2021 worden verschillende persoons- en contactgegevens gevraagd. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de organisatie van de Challenge All inclusive 2021 en om te communiceren met deelnemers.

Behalve de gegevens van de hoofdaanvrager worden voor de Challenge All inclusive 2021 persoonsgegevens van de teamleden gevraagd. De hoofdaanvrager dient van alle teamleden vooraf toestemming te hebben om hun persoonsgegevens te mogen verstrekken aan Netwerk Mediawijsheid.

Door u aan te melden voor de Challenge All inclusive 2021 gaan zowel hoofdaanvrager als teamleden akkoord met verwerking van de verstrekte gegevens zoals hierboven omschreven.

Voor inzage, rectificatie en/of het wissen van uw gegevens kunt u contact opnemen via [email protected].