Programmeren voor kinderrechten: de kans om je op jonge leeftijd te ontwikkelen

maandag 25 september 2017

Ongelofelijk: maar liefst 121 miljoen kinderen in de wereld volgen geen basisonderwijs. Bijvoorbeeld omdat ze moeten werken, of omdat ze in landen wonen die getroffen zijn door rampen of conflicten (bron: www.unicef.nl). Hoe geweldig is het eigenlijk dat kinderen in Nederland elk jaar in september weer kunnen starten met een nieuw schooljaar? Om hierbij stil te staan én omdat dit gevierd mag worden, organiseren CoderDojo Nederland en Unicef een speciaal evenement waar programmeren een grote rol speelt.

Unicef: “Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. Een kind dat goed onderwijs krijgt, krijgt kansen voor de toekomst.

Daarom heeft ieder kind recht op goed onderwijs. Overal en altijd.”

Een belangrijk aspect van goed onderwijs is dat het onderwijs past bij het leervermogen.

Als je een groot leervermogen hebt, dan maak je nieuwe materie snel eigen, overzie je deze materie en kun je er de grote lijnen en samenhang in ontdekken. Ten slotte houdt dit in dat je kunt leren van je ervaringen en fouten die je maakt. We zien dat kinderen (en mensen in het algemeen) die naast een flinke dosis leergierigheid, ook over dit leervermogen beschikken, zeer snel informatie tot zich nemen en dit kunnen toepassen in de praktijk. Oftewel: kinderen die graag willen, leren het snelst en het best.

Nog een lange weg te gaan

CoderDojo Nederland ziet dit duidelijk terug tijdens de programmeerbijeenkomsten die zij organiseert voor kinderen. Bij kinderen in Nederland in de leeftijd 8 tot 12 jaar bestaat er een grote vraag naar het leren programmeren. Op meer dan 50 locaties in Nederland komen vrijwilligers en kinderen samen om de kinderen te leren programmeren. Aanmeldingen van kinderen stromen maandelijks binnen!

Vakken zoals rekenen en taal zijn vanzelfsprekend, maar voordat het vak programmeren wordt aangeboden op de basisschool is er nog een lange weg te gaan. Veel ervaren programmeurs en ontwikkelaars geven aan op eigen houtje op een zolderkamer te zijn begonnen. Al op jonge leeftijd kregen zij interesse in het vak en gaandeweg hebben zij zich de programmeerskills eigen gemaakt. Bijvoorbeeld door er boeken over te lezen of te leren van iemand uit hun kennissenkring. Niet elk kind heeft deze middelen, maar veel kinderen hebben wel de interesse en leergierigheid. Het zou toch zonde zijn om deze niet te benutten.

Deze trend is niet onopgemerkt gebleven en hier en daar in het land duiken initiatieven op die techniek en mediawijsheid bij jonge kinderen stimuleren. Een van deze initiatieven is CoderDojo. Hierover later meer. De initiatiefnemers ervaren dat (vooral op het gebied van de pijlers gebruik en communicatie) leren programmeren enorm bijdraagt aan competenties uit het Mediawijsheid Competentiemodel van Mediawijzer.net.

Uiterst leerzaam

Programmeren en coderen is simpelweg het schrijven en vertalen van opdrachten die bedoeld zijn voor de computer om uit te voeren. Het eindproduct heeft veel verschillende verschijningsvormen: een game, een website of een andere online tool. Bij het juist formuleren van de opdracht, komt daar ook het gewenste eindproduct uit. Vanwege de directe feedback is dit voor kinderen uiterst leerzaam. Programmeren kent overigens veel raakvlakken met een goede (code-)taalbeheersing en wiskunde, dat sluit dus aan op de aangeboden lessen in het basisonderwijs.

De mediawijsheidcompetenties die met programmeren ontwikkeld worden.

CoderDojo Nederland vertrouwt op experts die graag vrijwillig hun kennis overbrengen op de volgende generatie. Een generatie die opgegroeid is met techniek in ontwikkeling.

Een generatie die mediawijzer is dan de gemiddelde volwassene.

Programmeren voor kinderrechten (19 november)

Het is dan ook niet voor niets dat tijdens de Week van de Mediawijsheid en op de dag vóór de Dag van de Rechten van het Kind het unieke evenement ‘Programmeren voor kinderrechten’ wordt georganiseerd. CoderDojo Nederland en Unicef slaan de handen ineen om op deze manier de geldende kinderrechten in Nederland te vieren.

Zeventig kinderen van 7-17 jaar krijgen de kans om met echte ontwikkelaars aan de slag te gaan. Elk project waar de kinderen aan kunnen werken is gebaseerd op een van de Kinderrechten. Zo krijgen ze bijvoorbeeld in het kader van het recht op schoon drinkwater, de opdracht om een spelletje te maken waarbij de speler glazen schoon drinkwater verzamelt.

Unicef en CoderDojo Nederland geloven in een wereld waar steeds meer kinderen de kans krijgen zich te ontwikkelen en waar kinderen ‘kind’ mogen zijn. Door op een sociale en interactieve manier met programmeren bezig te zijn, leren kinderen niet alleen om zichzelf te ontwikkelen, maar groeit ook het besef dat kinderrechten niet voor elk kind vanzelfsprekend zijn. Waardering voor wat je hebt, is een van de speerpunten van een gelukkig (kinder)leven.

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.