Samen Digiwijzer: steun voor scholen op gebied van digitale geletterdheid

maandag 9 oktober 2017

Afgelopen zaterdag barstten de activiteiten al los, maar vandaag vond in Den Haag de formele kick-off van de Nederlandse Codeweek plaats met de presentatie van het plan ‘Samen Digiwijzer’. Het doel: meer kinderen bereiken om zo digitale ongelijkheid tegen te gaan. Met het initiatief ‘Samen Digiwijzer’ willen CodePact, Mediawijzer.net en Kennisnet een zogenoemde Circle of Support vormen en scholen helpen structureel aandacht te geven aan digitale geletterdheid, iets dat veel scholen nu nog vaak lastig vinden.  

Waarom samenwerken?

Het gaat nog wel even duren voordat mediawijsheid – als onderdeel van digitale vaardigheden – is opgenomen in het nieuwe curriculum en kinderen er daadwerkelijk les in krijgen. De verwachting is dat dat pas vanaf 2025 het geval zal zijn. In de tussentijd groeit een generatie op waarvan een groot deel niet of nauwelijks geletterd van school komt. Veel partijen rondom het onderwijs maken zich hier grote zorgen over. In plaats van allemaal afzonderlijk de scholen te benaderen en daar de druk op te voeren, is het veel ‘wijzer’ om met elkaar samen te werken en de krachten te bundelen. Vandaar dat deze partijen om de tafel zijn gegaan en een plan hebben bedacht om de netwerken te verbinden en elkaars activiteiten te versterken.

Digitale geletterdheid

De mate waarin iemand digitaal geletterd is, bepaalt in toenemende mate hoe succesvol mensen zich staande kunnen houden, zelfredzaam zijn en veilig en vrij kunnen leven. Het zorgt ervoor dat iedereen kan meekomen en voorkomt dat groepen worden buitengesloten. Digitale geletterdheid omvat alle vaardigheden die kinderen nodig hebben om zich in de digitale samenleving staande te houden en zichzelf te ontwikkelen. Van informatievaardigheden tot je veilig kunnen bewegen op internet, van computational thinking tot mediawijsheid. Het betreft vaardigheden op instrumenteel niveau zoals het kunnen zoeken, vinden en verwerken van bestaande informatie en het produceren van content. Daarnaast gaat het om sociale en culturele vaardigheden zoals samenwerken, media creatief kunnen inzetten en de balans vinden in mediagebruik.

Dagelijks leven en arbeidsmarkt veranderen

Het dagelijks leven van kinderen digitaliseert in een rap tempo. Voor hen is de aanwezigheid van internet en digitale media vanzelfsprekend. Ze gaan er handig en vol zelfvertrouwen mee om. Er zijn onderling wel grote verschillen en vooral kinderen die de thuissituatie niet mee hebben, bouwen onvoldoende van deze vaardigheden op.

‘Kinderen moeten veilig en flexibel leren functioneren in die digitale wereld. Over tien jaar ziet hun sociale leven en de arbeidsmarkt er volledig anders uit dan nu, ook met beroepen die nu niet bestaan. Daar moeten we nu al op anticiperen.’ – Margreet de Vries, programmamanager CodePact

Voor kinderen die handig zijn met digitale middelen geldt dat zij er niet automatisch ook wijs mee omgaan. Die wijsheid ontwikkelen ze voornamelijk door scholing: in kennis en kunde maar ook in de vorm van inspiratie en uitdaging. Denk bijvoorbeeld aan het alvast slim opbouwen van een netwerk voor later, het ontwikkelen van je talenten of het vormen van een creatief portfolio.

Vanuit scholen

Samen Digiwijzer gaat vraaggestuurd te werk: scholen zijn zelf in de lead over wat zij willen doen en hoe dit het beste in hun onderwijsprogramma past. Het samenwerkingsverband zorgt voor maatwerk door eerst het gesprek met de school aan te gaan en daarna pas bijvoorbeeld gastdocenten te leveren of lesprogramma’s aan te dragen.

» Een indruk van het plan Samen Digiwijzer is hier te downloaden

Wat doet Mediawijzer.net?

Tot aan de Week van de Mediawijsheid gaan we aan de slag zoveel mogelijk netwerkpartners aan de plannen te verbinden. Het eerste doel is om scholen een handreiking te bieden naar het beschikbare aanbod van partners in de buurt. We zetten daarnaast in op deelname van scholen aan de MediaMasters Game en Club zodat ze alvast stevig kennis kunnen maken met mediawijsheid en het netwerk. Op de laatste dag van de Week van de Mediawijsheid zullen we de plannen voor 2018 bekend maken en het netwerk actief gaan oproepen mee te doen om alle Nederlandse kinderen digitaal vaardiger en mediawijzer te maken.

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.